RÖPORTAJ — 3 Şubat 2014 at 17:09

TÜRK AMERİKAN İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI EKİM ALPTEKİN: İRAN’A YAPTIRIMIN HAFİFLETİLMESİ BÖLGE BARIŞINA KATKI SAĞLAYACAKTIR

Ekim Alptekin   074 (1424 x 2144)

 

İran’ın nükleer programına ilişkin olarak İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın içinde yer aldığı P5+1 ülkeleri arasında anlaşma sağlanması iş dünyası tarafından olumlu karşılandı.

 

İran’ın uluslararası toplum tarafından çözümün bir parçası olarak tanınması açısından, İran ile BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasında imzalanan anlaşmayı önemli bir gelişme olarak değerlendiren Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA/AmCham) Genel Başkanı Ekim Alptekin, “İran’a uygulanan yaptırımların hafifletilmesi ticareti artırarak bölgenin refah seviyesini de yükseltecektir” dedi.

 

İran’ın uluslararası topluma açılması yönünde başlayan müzakerelerin, bölgemizin istikrarı ve refahı bakımından sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Ekim Alptekin, “Yakın bir komşusu ve kıdemli bir NATO müttefiki olarak, İran’ın küresel demokratik topluma katılmasını ve dünya ekonomisine entegre olacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk- Amerikan işadamları olarak, bölgesel barışın korunması ve refah düzeyi yüksek toplumlar oluşabilmesi için ticaretin kritik bir önem taşıdığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

 

İran’ın uluslararası toplumla müzakere masasına oturması ve meşru bir muhatap olarak görülmesiyle İran’a uygulanan yaptırımların hafifletilecek olmasını önemli bir gelişme olarak değerlendiren Alptekin, “Yaptırımların gevşetilmesi Türkiye ve İran arasındaki dış ticaret hacmini artıracağı gibi daha güvenli bir enerji alımını da sağlayacaktır. Petrol ve petrol ürünleri kullanımı maliyetlerinde önemli bir yer tutan hava taşımacılığı ve petro-kimya sektörünü de olumlu etkileyecektir” diye konuştu.

 

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA/AmCham) Genel Başkanı Ekim Alptekin, sözlerini şöyle noktaladı; “Anlaşma gereğince İran,  20 Ocak’tan başlayarak, daha yüksek seviyelerde zenginleştirilmiş uranyum stokunu saf dışı bırakmaya ve bu türden zenginleştirmeyi mümkün kılan altyapının bazılarını sökmeye başlayacak. 6 ay süresince Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) uranyum zenginleştirme tesislerini günlük bazda ziyaret ederek oluşturulan ortak komisyona rapor edecek ve İran’ın taahhütlerini yerine getirmesi karşılığında İran’a yönelik yaptırımlar hafifletilecek.”