RÖPORTAJ — 4 Ağustos 2014 at 12:08

TEB FAKTORİNG BAYRAĞI HERYERDE DALGALANACAK!

Resim 010

 

Bu yıl şubeleşme anlamında önemli yatırımlar yaptıklarını, bu yatırımlara paralel olarak 2014’te yüzde 15 büyüyeceklerini belirten TEB Faktoring Genel Müdür Yardımcısı Taylan Bartu, daima müşteriye yakın olduklarını, önümüzdeki iki-üç yıl içerisinde de TEB bayrağını her yere taşıyacaklarını vurguladı.

 

TEB Faktoring, uluslararası arenada faktoring şirketlerinin çatı kuruluşu olan FactorsChain International  (FCI) tarafından beşinci kez  ‘En İyi İhracat Faktoring Şirketi’ ünvanına layık görüldü. TEBFaktoring  Genel Müdür Yardımcısı Taylan Bartu ile bu başarının arkasındaki etkenleri ve sektördeki rekabetin gelişimini konuştuk.

 

Öncelikle FCI’dan aldığınız son ödülden bahseder misiniz?

FCI ödülünü Türkiye’de 5. defa aldık. Bu ödül sektör açısından çok önemli.  Üye olduğumuz çatı uluslararası faktoring şirketleri birliği (FCI:FactorsChain International) her sene iş yaptığımız muhabir kuruluşlar aracılığıyla bizi notluyor. Bu notlamayı neye göre yapıyor? İşlem hacmi, muhabir ilişkileri kalitesi, hizmet kalitesi gibi 12 kriteri değerlendiriyor. 1’den 5’e kadar notlama yapıyor ve belli bir tarih itibariyle herkes birbirini notlamaya başlıyor. Bu notlar ondan sonra toplanıyor, değerlendiriliyor ve deniyor ki en iyi ihracat faktörüsensin. Bir de ithalat faktoringi var. Dünyanın en iyi ithalat faktörü seçiliyor. Bir de her ikisini yapan firmalar dünyanın en iyi faktoring şirketi olarak seçiliyor. Biz Tabii Türkiye olarak daha çok ihracat tarafında olduğumuz için, ihracatçı ülke olduğumuz için dolayısıyla faktoring işlemleri de ihracat ağırlıklı oluyor. Dolayısıyla de Türkiye’ye ait olan ödülleri de biz alıyoruz. En büyük 2.rakip kim? Çinliler. Çin’in inanılmaz ihracat hacimleri var. Belki bizim 10 katımız ihracat hacimleri var ve faktoring şirketleri de dolayısıyla çok büyük. Commercial Bank Of China gibi çok önemli rakipler arasından sıyrıldık. Bu sıradan ve kolay alınan bir ödül değil.

 

Bu başarının arkasındaki unsurlar nelerdir?

Bizdeki fark şu: Devamlılık, sektör tecrübesi ve de iyi bir ekip ruhu oluşması. Bu çok önemli. Aslında biz paydaşlarımızı yani bizi fonlayanları, ihracatımızı fonlayan çeşitli bankaları iyi seçmeliyiz ki, biz de iyi olalım. Bunların içinde en önemlisi BNP. Müşterilerin de kalitelilerini seçiyoruz.  Her müşteriyle bu işi yapamazsınız. Yurtdışındaki muhabirlerimize kaliteli ve problemsiz ihracat göndermek zorundayız. Bunu yaparkendil bilen, sektör tecrübesi olan ve uzun zamandır bir arada olan bir ekibe ihtiyacınız var. Bir de Tabiii TEB uygulamaları var. TEB gerçekten çok şeffaf. Müşterisine de, diğer paydaşlarına da… Dolayısıyla başarı için gerekli unsurların hepsi aslında bir araya geliyor. Biz bunun sürdürülebilir bir başarı olduğunu her zaman söylüyoruz. TEB’in550 şubesi var. Bu şubelerle o kadar iyi bir sinerjimiz var ki. Bizim yeni yapılan sözleşmelerimizde TEB müşterilerinin yüzde 50 payı var. Yani buradaki TEB’in networkü, TEB’in iş yapış şekli, müşterilerinin faktoring ihtiyaçları, faktoring hizmetlerine yatkınlığı büyük bir sinerji yaratıyor. Bütün bunları TEB’inmüşterilereiyi anlatması bizi de Tabiii destekliyor. Bu öyle bir network ki, sadece İstanbul, Marmara Bölgesindeki ihracatçımüşteriler değil, Diyarbakır’da, Gaziantep’te, Sinop’ta, Trabzon’daki müşteriler de hizmet alıyor. Hem TEB Faktoring’in kendi şubeleriyle hem de TEB şubeleriyle birlikte… Tamamen bize ait olan, faktoring olarak temsil edilen Türkiye çapında 18 şubemiz var. Biz yaygın iş yapmak istiyoruz. Zaten biz ihracat faktoringinde son üç senedir KOBİ’ler nezdinde de yayılmaya çalışıyoruz. İhracat finansmanı ve bunların garantilerinin oluşması, yurtdışından tahsilatı özellikle ihracata başlamış KOBİ’leri desteklemek açısından çok önemli.

 

TEB Faktoring’in sektör içindeki konumu nedir?

İhracat faktöringinde sektör lideriyiz. Totalde baktığımız zaman yüzde 9.5 bir pazar payıyla sektör üçüncüsüyüz. Bir de ihracat tarafında dünyada 3. Sıradayız.

 

TEB Faktoring’de kaç kişi istihdam ediliyor?

Şu anda biz 125 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Bu sene çok ciddi yatırım yaptık ve 4-5 şube açtık. Bunları hemen işe dönüştürmek için yatırımları yılın ilk çeyreğinde yapmıştık. Dolayısıyla bu sene bu şekilde gideceğiz. Önümüzdeki sene ekonominin büyümesine göre bakacağız. Şimdilik herhalde 18-20 şubeyle herhalde önümüzdeki seneyi de geçireceğiz. Ama önümüzdeki iki ya da üç yıllık dönemde bayrağımız her yerde olacak. Türkiye’de ulaşmadığımız, müşteriye yakın olmadığımız bir yer kalmayacak. Ana hedefimiz bu.

 

İhracat faktoringinin büyüklüğü Türkiye’de istenen düzeyde mi sizce?

Türkiye’nin 100 milyar dolar ihracatı varsa bunun yüzde 10-15’ini yapabiliyor olmamız lazım. Ama istenilen seviyede değil.Sektörün şu anda 45 milyar dolarlık bir hacmi var. Yüzde 20’lik kısmı ihracat faktoringindengeliyor. Bunun çok daha fazla olması lazım.

 

Afrika pazarında faktoring hizmeti veriyor musunuz?

Şimdi Afrika pazarına baktığımızda Avrupa da dünya da oraya mal satmaya çalışıyor. Türkiye de bunların içerisinde. Afrika’da ekonomi ve bankacılık sistemi gelişmediği için şu anda IFC(International Finance Corporation: Uluslararası Finans Kurumu) ve Dünya Bankasının ortak bir projesi var. Bir faktoring ağı kurulması planlanıyor. Bu projeyle birlikte herhalde iki sene sonra oradaki birçok ülkeye garanti hizmetini, tahsilat hizmetini, hatta finansman hizmetini biz veriyoruz diyebileceğiz.

 

Türkiye’de genel olarak faktoring şirketleri ne tür sıkıntılar yaşıyor?

Özellikle BDDK ile birlikte çıkartılan yasayla birlikte bankacılık ve finans sektörü birçok sıkıntıyı geri planda bıraktı. Şu anda mesela biz faturalı alacakların finansmanını yapmak durumundayız ve bununla ilgili kredi kayıt bürosu nezdinde bir kredi kayıt merkezi oluşturuluyor ve hatta 25 Temmuzda kanun oluşturulmuş olacak. O bir sorundu. Mükerrer fatura kontrolü yapılıyordu. Yani bir müşteri gelip, sizden de fiyat alabilir, başkasından da alabilir. Ama onu mükerrer kullanıp kullanmadığı, bir alacakla ilgili tespiti çok zordu, ama bir fatura kayıt merkezi oluşmasıyla o sıkıntıyı da aştık.

 

Bütün bunlara baktığımızda faktoring sektörü üvey evlat statüsünden çıktı mı?

BDDK nezdinde artık bizi dinliyorlar. BDDK gerçekten bu konunun üstünde duruyor. Bununla ilgili hem BDDK hem Maliye’nin ortak çalışmalarıyla bu sorunların aşılacağını düşünüyoruz. Çünkü eskiden daha sahipsiz bir yapı vardı. Şimdi birlik çatısı altında daha kurumsal yapıya dönüştük. Aslında bugün baktığımız zaman faktoring sektörü gayri safi milli hasılanın içinde yüzde 5’ler seviyesinde gidiyor. Son iki senedir aynı yerde takıldı. Bunun önünü açıp gelişmiş ülkelerin seviyelerine gelmemiz lazım. Bunun BDDK da farkında aslında. Gelişmiş ülkelerin gayri safi milli hasılanın içindeki hacmi yüzde 10-11 arasında faktoring sektörünün.

 

Pekiyi imaj açısından sektör nerede?

Eskiye göre çok daha iyi yerde. Çünkü BDDK tarafından sürekli denetleniyoruz. BDDK’ya bağlı olmayan faktoring şirketi kalmadı. Hepsi lisanslandılar, BDDK hepsini inceledi. Dolayısıyla ben o aşamanın geçildiğini düşünüyorum.

 

Faktoring sektöründeki rekabette bazı oyuncular arkasında banka olan firmaların avantajlı olmasından yakınıyorlar. Bu durumunasıl değerlendiriyorsunuz?

Sektörde yoğun bir rekabet var, ama buna haksız rekabet dememek lazım. Gelişmişülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye’de 75faktoring firması fazla.  Çünkü bu büyüklükte ekonomi yok aslında. Ama önümüzdeki dönemde faktoring şirketlerinin sermaye yapısı değişiyor. Herkesin minimum 20 milyon TL sermayesi olacak. O zaman rekabet şartları eşitlenmiş olacak.

 

Bu yapıda “küçüklerin” durumu ne olur?

O zaman ona göre organize olacaklar. Birkonsolidasyon olabilir. Bugün şahıs firmaları içinde de son derece kurumsal çalışan firmalar var. Kurumsal olan, müşteriye yakın olan, müşteriye hızlı servis verebilen ful servis verebilen, pazarın gerektirdiği yapıda olan firmalar kalır.

 

Son olarak, TEB Faktoring’in 2014 yılında hizmet ve hedeflerini konuşalım…

Daha önce dediğim gibi yurt içi ful servis faktoring hizmeti veriyoruz ama daha fazlasını verme hazırlıklarımız var. İhracatta önümüzdeki iki senede KOBİ tarafını arttırmak istiyoruz. Daha fazla Anadolu’daki ihracatçı KOBİ’lere ulaşmak istiyoruz. Zaten yurtiçi tarafında 10 bin müşterimiz var. Özellikle son 7-8 senedir yaptığımız uygulamalar ve müşteriye yakın olma politikasıyla oldukça büyüttük bazımızı,  bankanın networkünü kullanarak da bunu yaptık. Tabii ekonomideki yurtdışı kaynaklı daralmalar, Amerika’nın tahvil alımlarını azaltması, seçimlerin girmesi,bir de Amerika’da tahvil alımlarında Türkiye’de ufak bir türbülansın olması beklediğimiz büyüklükleri getirmedi ama biz yine de geçtiğimiz seneye oranla bu sene yüzde 15 büyürüz diyoruz. Önümüzdeki sene de karlılığımızı arttırmayı planlıyoruz.