RÖPORTAJ — 6 Şubat 2015 at 17:30

GAZİANTEP SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADİL KONUKOĞLU: ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI EKONOMİDE YENİ SIÇRAMALAR YAPACAKTIR!

AW276568

 

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, hükümetin açıkladığı Öncelikli Dönüşüm Programlarının ekonomide yeni sıçramalar yapacağını kaydetti. Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ‘güçlü ve dengeli büyüme için yapısal dönüşüm başlığıyla’ Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Öncelikli Dönüşüm Programlarına ilişkin bugün açıkladığı 8 programdan oluşan yeni bölümün önemli maddeler içerdiğini belirtti.

 

İşsizliğin azaltılması, kadın istihdamının ve kadın girişimci sayısının artırılması, esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması hedeflenen İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı’nın önemini vurgulayan Adil Konukoğlu, şunları kaydetti: “Türkiye’nin sürdürülebilir rekabet gücüne kavuşması ve daha hızlı büyüyebilmesi için yüksek girişimci ruha sahip daha çok kişiye ihtiyaç var. Beşeri sermayemizin yarısını oluşturan kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer alması gerekiyor. 2023 hedeflerine ulaşmak için kadınların gücünü ekonomiye kazandırmalıyız. Bu doğrultuda İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programında da kadınların işgücüne katılımı için önemli düzenlemeler var.”

 

Eğitim politikalarını, kalkınmada bir araç olarak kullanmak gerektiğini dile getiren Adil Konukoğlu, yeni açıklanan programda mesleki eğitimlerin işgücü piyasasına göre ayarlanması ve atölye ortamlarının iyileştirilmesinin, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasını ve genç işsizlik oranının düşmesini sağlayacağını kaydetti.

 

Kayıt dışı mücadelenin artırılmasının, ekonomide haksız rekabeti önlemek ve vergi gelirlerini artırmak için önemine işaret eden Konukoğlu, kıdem tazminatı konusunda düzenleme yapılacak olmasına ilişkin görüşlerini ise, “İş güvencesi sağlayan ve çalışanın hakkını koruyan kıdem tazminatı fonu mutlaka kurulmalıdır” diyerek açıkladı.

 

GSO Başkanı Adil Konukoğlu, 25 başlıktan oluşan Öncelikli Dönüşüm Programlarının yeni bir hamle ve atılım dönemini başlatacağına inandıklarını ifade ederek, “Cesur ve isabetli adımlar atılıyor. Ekonomide yeni sıçramalar yapacaktır. Bu nedenle eylem planlarının etkin ve hızlı şekilde bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

 

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, hükümetin son dönemde açıkladığı yeni paketlerin Türkiye’nin çok daha güçlü bir noktaya gelmesine katkı sağlayacağını belirtti. Kamuda şeffaflık paketinin de önemli düzenlemeler içerdiğini bildiren Konukoğlu, şeffaflık ve hesap verebilirlik prensibinin gerek kamuda gerekse özel sektörde tüm kurumların gündeminde yer alması gerektiğini, bunun kaynakların etkili ve verimli kullanılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

 

Açıklanan her yeni paketin Türkiye’yi çok daha ileri noktaya taşıyacak eylem planlarını kapsadığına inandıklarını belirten Adil Konukoğlu, “Hükümetimizin son dönemde birbiri ardına açıkladığı yeni paketler, Türkiye’nin çok daha güçlü bir noktaya gelmesine katkı sağlayacaktır. 25 ana başlıktan oluşan eylem planlarının tamamının en kısa sürede kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Adil Konukoğlu, her bir eylem planının etkin, hızlı ve başarılı şekilde uygulamaya konmasının, Türkiye’yi kalkınma hedeflerine taşıyacağını kaydetti.

 

“YENİ FIRSATLARA ODAKLANACAĞIZ”

 

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, 2015 yılının daha iyi bir yıl olmasını beklediklerini ifade ederek, “Hedeflerimize ulaşmak için dün olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” dedi.
Adil Konukoğlu, yayımladığı mesajında, bir yılı daha geride bırakırken 2015’i yeni umutlarla karşıladıklarını ifade ederek, yeni yılın ülkemiz ve Gaziantep adına daha güzel gelişmelerle geçmesini, tüm dünyaya barış, huzur ve ekonomik refah getirmesini diledi.
2014 yılında küresel ekonomide yaşanan gelişmelere, çevre ve komşu ülkelerdeki iç karışıklıklara dikkati çeken GSO Başkanı Konukoğlu, Türkiye ekonomisinin kendi dinamikleriyle başarılı bir şekilde yoluna devam etmeye çalışsa da dünyada yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenebildiğini belirtti.
Önümüzdeki dönemde yüksek enflasyon, işsizlik, düşük büyüme, bölge ülkelerde devam eden sorunların üzerinde durulması gereken riskler olduğunu bildiren Adil Konukoğlu, açıklanan Öncelikli Dönüşüm Programları ile ekonominin, gündemin ilk sıralarında yer alacağı konusunda kararlılığın gösterildiğini vurguladı.
Adil Konukoğlu, Türkiye’nin ekonomik dengelerinin sağlam olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “2014’te büyüme rakamları beklentilerimizin altında kalacak olsa da önümüzdeki yıl daha yüksek olacağına inanıyoruz. Tedbirli iyimserlik içindeyiz. Temennimiz 2015’in, 2014 yılından daha başarılı ve daha iyi bir yıl olmasıdır. Türkiye ekonomisinin potansiyeline güveniyoruz. Yeter ki, yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı sanayi hamlesini bir an önce hayata geçirelim. Ve yapısal reformlara hız vererek, büyüme rakamlarını yeniden yukarılara çekelim. Genel seçimlerin de Türkiye açısından bir risk oluşturacağını düşünmüyoruz. Siyasi ve ekonomik istikrar devam edecektir.”

Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden birisi olan Gaziantep’in, büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Adil Konukoğlu, 2014 yılında işadamlarının yaşanan tüm zorluklara rağmen işine dört elle sarılarak, üretimini, istihdamını ve ihracatını artırmayı başardığına işaret etti.
GSO Başkanı Adil Konukoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı: “Gaziantep’in, 2015 yılında büyüme hızını ve ihracat gücünü artıracağına inanıyoruz. Yeni yılda yeni fırsatlara odaklanacağız. Gaziantepli işadamları olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılı hedeflerine ulaşmak için dün olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Daha fazla yatırım yaparak, daha fazla istihdam sağlayarak ve daha fazla ihracat yaparak Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden birisi olma misyonumuzu sürdüreceğiz.”