RÖPORTAJ — 1 Temmuz 2015 at 20:59

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI MUSTAFA NEVZAT ÖZHAMURKAR: FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR GENÇLER YETİŞTİRİYORUZ!

Nevzat Özhamurkar
Şu anda faal olarak 4 fakülte, 2 enstitüde eğitim verdiklerini söyleyen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar; şu anda YÖK’ten Diş Hekimliği ve Tıp fakülteleri için onay aldıklarını, önce Diş Hekimliği Fakültesini, daha sonra ise Tıp Fakültesini açacaklarını dile getirdi.

 

“Her şeyin başının eğitim olduğuna inanan kişiler olarak, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında eğitim öğretime başlayan Üniversitemizde aydın, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Vatan ve Bayrak sevgisi ile dolu fikri hür, vicdanı hür gençler yetiştiriyoruz” diyen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin kuruluşunu ve hedeflerini konuştuk.

 

Öncelikle, üniversitenizin temelini atan Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı’nın kuruluş hikayesini anlatabilir misiniz?

1974 yılında Kayseri’de bir üniversite kurmak amacıyla faaliyetlerine başlayan Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı’nın ilk yönetim kurulu üyesi olarak; geçen 37 yılın 13 yılını üye, 24 yılını Başkan olarak yürüttüğüm görevimde; Erciyes Üniversitesi’nin kuruluşunu tamamlamasının ve Kayseri’ye 1938 yılından itibaren eğitim alanında çok büyük emekleri geçmiş bir büyüğümüz “Nuh Naci Yazgan” ismi ile bir üniversiteyi kurabilmiş olmanın Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte mutluluğunu yaşıyoruz..

 

“Nuh Naci Yazgan” ismi verilerek üniversite kurulması Türkiye’de bir ilk. Nuh Naci Bey eğitim gönüllüsü bir adam. Bir gün akşam evine gidiyor, şehrin merkezine elektrik yeni gelmiş, sokak lambaları var. Bakıyor bir çocuk lambanın altında kitap okuyor. Yanına gidip oğlum ne yapıyorsun diyor. Çocuk, amca filan handa kalıyorum bizde elektrik yok ders çalışıyorum diyor. Sabahleyin geliyor 43 lira 70 kuruşa özel idareden satışa çıkan o arsayı alıyor ve orada 60 kişilik köy talebe yurdu yapıyor. Birkaç yıl sonra bakıyor ki çocuklar okuyor, ortaokulu, liseyi bitiriyor ve İstanbul’a gidiyor. Kalacak yerleri var mı? Düşünün 1942-44 yılları; Laleli’de 4 katlı bir apartman alıyor ve orayı yurt yapıyor. Ben İstanbul’a talebe olarak gittiğimde o yurt satıldı. Şu anda bizim vakfımıza geçen mal varlığı o zaman Kayseri Okutma Derneği adıyla yürürdü. Bugün yaşı 50-55’in üstünde olan avukat, doktor, mimar, mühendis yani yüksek tahsil yapan İstanbul’da kimi görürseniz hepsi o yurdun insanı.

 

İsim vereceğimiz zaman Kayseri Okutma ve Yardımlaşma Derneği de 3 tane mülkü bizim vakfımıza geçirdi. Biz isim ararken, arkadaşlara dedim ki; önümüzdeki toplantıda herkes aklına gelen bir isim yazsın, içinden uygun birini seçelim. Toplantıdan çıkarken Allah hayırlı ömürler versin bizde uzun zaman başöğretmenlik yapan emekli Hakkı Bey kulağıma eğilerek, “Üniversitemize Nuh Naci Yazgan ismini versek ne olur, kendisinin bize o kadar bağışı oldu” dedi. Bunun üzerine Üniversiteye Nuh Naci Yazgan ismini vermeye karar verdik. Çok araştırdık bir yakını olsa da törenle bir madalya versek dedik ama kimse yok. Ölümünden 60 sene sonra kimsesi kalmamış bir kişinin adını üniversitemize vermiş olduk. Bu bizim bir vefa borcumuz ama onun da hulusunu gösterir.

 

Üniversitenizin hedeflerinden bahseder misiniz?

Üniversitemizin temel hedefi; çağdaş eğitim metotları uygulayarak piyasanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip, mesleki açıdan yetkin, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, mesleğine saygı ve sevgi duyan, paylaşımcı, yapıcı, araştırmacı, girişimci, özgür, eleştirel düşünen, üretken, ekip çalışmasında başarılı, sorunlara çözüm üretebilen, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, bakış açısı geniş, çevre koruma bilinci taşıyan, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendine güvenen, kendi kültürünü iyi bilen ve özümseyen, bu kültürü koruyarak evrensel değerleri benimseyen, düşünceye saygılı ve hoşgörülü olan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, insanı her türlü değerin üzerinde tutan, bilgi ve tecrübesini yeni ve gerçek hayat problemlerine uygulayabilecek kapasiteye sahip, sosyal ve kültürel yönü güçlü, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş bireyler yetiştirmektir.. Üniversitemizin öncelikli hedeflerinden birisi; mezunlarımızın iş arayan değil, iş kuran ve istihdam yaratan girişimciler olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

 

Şu anda kaç fakültesi ve öğrencisi var üniversitenizin?

Şu anda 1.370 öğrencimiz, faal olarak 4 fakülte, 2 enstitü ve 11 bölümümüz var. Kanunen 6 fakültesi var. Türkiye’de şu anda YÖK’ten geçmiş, kararnamesi çıkmış Diş Hekimliği fakültesi ve tıp fakültesi var. Ancak nitelikli bir kadro bulmadıkça biz bir bölümü açmayız. Yani adına üniversite desinler, millet gelsin gitsin şeklinde bir yaklaşımımız yok. Yani oradan çıkan çocuk o bölümün bilgilerine haiz değilse, o bölümü açmanın bir anlamı yok.

 

Üniversite kurulurken bir öğrenci sayısı hedeflediniz mi?

Bizim 10 bin-30 bin öğrencimiz olsun gibi bir hedefimiz yok. Hatta önümüzdeki 3 yılda yeni bir bölüm açma niyetimiz yok. Çünkü sırtımızda yumurta küfesi yok. İleride ihtiyaç olan bir bölüm olduğunda onu açarız ama mümkün olduğu kadar hazırlığımızı yapıp diş fakültesini açmayı hedefliyoruz. Şimdi üniversitemizin 700 metre ilerisine bölge hastanesi kuruluyor; hemen 600 metre ilerisine 800 işyeri olan mobilyacılar sitesi geldi. Şu andaki ana problemimiz raylı sistemin üniversitemize uzanmasıdır.

 

Öğrencilerinizin bursluluk durumu nedir?

Şu anda bizim okuyan talebenin yüzde 87’si burslu. Tabii not durumuna göre yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 burslu öğrenci var. Üniversitemizin kendi yağı ile ayakta durması bizim için büyük bir başarıdır.

 

Akademik kadro durumunuz nedir?

Üniversitemizin akademik kadro sorunu yok. Şu anda YÖK’ün koyduğu bir kural var. Herhangi bir bölümü açabilmeniz için belli kadroları temin etmeniz lazım. Bizde; hiçbir eksik kadro olup da İstanbul’dan hoca getirelim, Ankara’dan hoca getirelim diye bir derdimiz yok. Olmaz da. Mesela en son bu sene İç Mimarlık ve Psikoloji bölümlerine akademik personel aldık.

 

Üniversite-Sanayi işbirliğine nasıl yaklaşıyorsunuz?

Üniversite-sanayi işbirliği her bakımdan ve özellikle de ulusal ekonomik kalkınma ve bu yolla toplumsal verimlilik artışına bağlı refah düzeyinin yükseltilmesi için çok önemli bir ihtiyaç. Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, aktif öğretme sistemi (araştır+öğren+uygula) uygulanarak üniversitemizde tekno-girişimci bireyler yetiştiriliyor. Tekno-girişimci, öngörü ve sezme yeteneği ile pazar oluşturma ve geliştirme becerisine sahip, teknoloji geliştirebilen ve inovasyon yönetimine hakim girişimcidir. Üniversitemiz pazar odaklı olacak ve inovasyon ve işbirliği kültürünü özendirici ve geliştirici şekilde organizasyon yaklaşımını benimseyen bir üniversitedir.

 

Yeni dönem için hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?

Şimdi geldiğimiz noktada bütün odaklanmamız Diş Hekimliği fakültesi kurmak. Çünkü tıp konusunda üniversitenin biraz daha oturması lazım.. Şimdi kampus olayına çok özen gösteriyoruz. Burada kurucu rektörümüze de teşekkür etmemiz lazım. İkinci olarak, üzerinde durduğumuz olay laboratuvar meselesi. Gerek sağlık bilimlerinde, gerekse Ar-Ge çalışması için çok önemli. Şimdi Ar-Ge binası bitti. Çok samimi söylüyorum; gerek ben gerek mütevelli heyetindeki arkadaşlarım hedeflerimize ulaşmak için azimli bir çalışma içindeyiz.