RÖPORTAJ — 3 Nisan 2017 at 11:48

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI İCRA KURULU BAŞKANI SERKAN KILIÇ: DEĞERLERİMİZ GÜCÜMÜZDÜR!

_SNR8934

 

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, “Anabilim” markasının ülke gerçeklerine duyarlı, sorunlara bilimsel ve evrensel çözümler üreten, eğitimdeki gelişmeleri sadece takip eden değil, aynı zamanda eğitime yön veren bir eğitim kurumu olarak önemli bir değer olmaya devam edeceğini söyledi.

 

Bir eğitim kurumu olarak, sürekli gelişmenin anlamının ve değerlerinin farkında olduklarını söyleyen Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç; “Bu nedenle eğitim yolculuğumuzun bugünkü aşamasında her yıl kurumumuzun hizmet kalitesini artıracak, yeni gelişmelere imza atacak olmanın heyecanı içinde çalışmalarımıza yenilerini ekliyoruz” dedi.

 

Eğitim sektöründe seçkin bir yeri olan Anabilim Eğitim Kurumları; kurulduğu günden beri, Atatürkçü düşünceden taviz vermeyen, demokratik ve laik Cumhuriyet’in varlığından mutluluk duyan, modern ve çağdaş dünyanın temel değerlerine sahip çıkan bir çizgide yoluna devam ediyor!

 

Kurumunuz, Türk eğitim sistemi içerisinde kendisini nasıl konumlandırmaktadır?

Anabilim Eğitim Kurumları olarak, bizim daha çok odaklandığımız nokta idealistlik tarafıdır. Bu yönden baktığınızda bu idealistliğin dört ayağını oluşturan öğretim, spor&sanat, yabancı dil ve proje tabanlı öğrenimi tam anlamıyla gerçekleştirmeye çalışan bir kurumuz. Bu dört aşamanın hepsini doğru bir potada yapmaya çalışıyoruz. Bu dört aşamayı aynı anda öğrencilere vermeye çalışan ve bunu da en doğru en bilimsel şekilde yapacak bir misyonla hareket ediyoruz. Böyle kurumların büyümesi de maalesef sektörde bazı oyuncuların yapmış olduğu hareketler kadar kolay değildir. Çünkü içinizden bu sistematiği kavrayabilecek çalışanların çıkması yıllar almaktadır. O yüzden daha yavaş daha sindirerek hareket edip, daha çok işin nitelik bölümünü doğru ve kuvvetli konumlandırarak büyümeye devam eden ve otuz yılını geride bırakmış bir kurum olarak eğitim sektöründe yolumuza devam ediyoruz.

 

Anabilim Eğitim Kurumlarının genel yapılanması hakkında bilgi verir misiniz?

Anabilim Eğitim Kurumları şu anda mevcut on şubesi ile eğitim sektörüne hizmet etmeye devam ediyor. Önümüzde ki beş yıl içerisinde de  şube sayımızı on dokuza çıkarmayı planlıyoruz. Ama bu bizim için artık durma noktası olacak. Biz bu sayının üzerine çıktığımızda kalitenin yönetilebileceği bir büyüklükte olmadığına inanıyoruz. Çünkü mevcut uygulamış olduğumuz sistem içerisinde, kendi çalışanlarımızı beş yıl içerisinde yetiştirip diğer şubelerimize dağıtabiliyoruz. Bizim asıl hedefimiz bulunduğu konumda büyüklüğünü, gücünü, niteliğini koruyan bir kurum halinde eğitim süreci içerisinde yer almaktır.

 

Kurumunuzda çalışacak eğitimcileri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Bizim dışarıdan yönetici ve eğitimci alımımız çok düşük seviyededir. Yaklaşık olarak %85 civarında yöneticilerimizi kendi içimizden çıkartıyoruz. Bu yöneticilerde minimum dört yıl ve üzeri kurumumuzda çalışan kişilerden oluşmaktadır.

 

Nasıl bir eğitim modeli uyguluyorsunuz?

Bizim uygulamış olduğumuz dört çemberli bir eğitim modeli bulunmaktadır. Bunun içerisinde öğrencilerin kişilik geliştirme programları, yetenek geliştirme programları, üç yabancı dili öğrenmeyi içerisinde barındıran bir yabancı dil öğrenme programımız var ve son olarak da proje tabanlı öğrenimi içeren bir akademik programımız bulunmaktadır. Bu dört çember Anabilim Eğitim Kurumlarının eğitim modelini oluşturmaktadır.

 

Yabancı dil eğitimi konusundaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Anabilim Eğitim Kurumlarında üç tane yabancı dil eğitimi verilmektedir. Bunlar İspanyolca, İngilizce ve almancadır. Öğrencilerimiz bu yabancı dillerden en az iki tanesini ana dili gibi konuşarak kurumumuzdan mezun olmuş oluyor. Anabilim Eğitim Kurumlarının ilk kurulduğu yıllardan itibaren en güçlü yönlerinden bir tanesi yabancı dildir. Bu doğrultuda da çok güçlü bir kadromuz var. Türkiye’de ilk defa İspanyolca müfredatının hazırlanması, talim terbiyeye verilmesi gibi ilkleri yapmış bir kurumuz. Son on yılda yapılan pek çok sınavlarda Anabilim Eğitim Kurumları her zaman ilk üç içerisinde yer almıştır.  Burada önemli olan öğretmekten ziyade konuşturabilmektir.

 

Öğrencilerin sanatsal yönlerini keşfetmeleri ve geliştirmelerine yönelik ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Yetenek geliştirme programımız tam da bu doğrultuda öğrencilere uygulamış olduğumuz bir programdır. Bu programın içerisinde spor ve sanat yer almaktadır. Sanat ve spor bizim için kesinlikle eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerin sanatsal yönlerinin geliştirilmesi, daha anaokulundan başlayan bir süreçtir. Öğrencilerin yetenek gelişimleri ile ilgili yapılan kendi istatistik haritaları, takip süreçleri, hangi alana yöneldikleri konularında bunların düzenli taramaları yapılıyor. Öğrenci üçüncü sınıfa geldiğinde artık bir karnesi oluşuyor ve bu karne veli ile paylaşılıyor. Öğrencinin hangi yönü güçlüyse o yöne yönlendirilmeye çalışılmaktadır.

 

Üstün zekâlı öğrencilere yönelik çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Biz İspanyolcayı en azından bu ülkede talim terbiye ve bütün bir program olarak oluşturduğumuz ve bunun öncülüğünü yaptığımız gibi üstün zekâlılar ile ilgili de çalışmalara başladık. Yaklaşık yedi senedir bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Çocukların ilk sekiz senelik müfredatı ve bütün programları bitmiş durumda. Aynı şekilde bunu da talim terbiye kuruluna sunduk. Baktığınızda işin arkasında büyük bir bilgi birikimi olunca yapılacak yatımın içi de bir o kadar dolu oluyor. Dünya genelinde de pek olmayan bir işten bahsediyoruz. Çünkü zor bir iş.. Birbiriyle bütünleşik yapıda, dokunulmayan bir alana dokunup her alanı çok sağlıklı yürütüp o çocukların kaybolmasına fırsat vermeden bu çocukları tam donanımlı olarak geri kazandırılmasından bahsediyoruz. Bunun içinde bir bütünlük programı gerekiyordu, bizde o programı bitirdik. Avrupa da ve Türkiye de olmayan bir iş. O yüzden de İstanbul-Kurtköy’de yapacağımız yatırımımız da artık bu işin taçlanmış hali olacak. Çünkü uluslararası bağı olan ve Türk eğitim sisteminde de çok önemli bir lokomotif olacak yatırımdan bahsediyoruz. 2018 Eylül ayında da buradaki okulumuzu açmayı planlıyoruz.