RÖPORTAJ — 5 Haziran 2017 at 16:00

LİMASOL TÜRK KOOPERATİF BANKASI GENEL MÜDÜRÜ İLKİN YOĞURTCUOĞLU: HİZMETTE FARKLILAŞARAK PAZAR PAYIMIZI ARTIRACAĞIZ!

LTKB 1

 

78 yıllık köklü bir kuruluş olarak daima müşteri odaklı çalıştıklarını vurgulayan Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtcuoğlu, insana ve teknolojiye daha fazla yatırım yaparak hizmette farklılaşacaklarını, bu şekilde pazar paylarını artıracaklarını dile getirdi.

 

Limasol Türk Kooperatif Bankası, Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe 78 yıldır faaliyette bulunan köklü bir banka. Bugün 200’ü aşkın çalışanı ve 15 şubesi ile yaklaşık 27 bin müşterisine hizmet veren Limasol Bank’ın Genel Müdürlük koltuğunda 34 yıllık bankacılık deneyimiyle İlkin Yoğurtcuoğlu bulunuyor. Görevde dört buçuk yılını dolduran Yoğurtcuoğlu ile Limasol Bank’ın faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk.

 

Öncelikle Limasol Bankası hakkında bilgi verebilir misiniz?

1939 yılında Limasol kentinde yerel bir kooperatif bankası olarak kurulmuş olan Limasol Türk Kooperatif Bankası, kendine münhasır hissedar yapısı yanında İngiliz Koloni dönemi, Kıbrıs Cumhuriyeti dönemi, Otonom Türk Yönetimi dönemi, Kıbrıs Türk Federe Devleti dönemi ve KKTC dönemlerinde kesintisiz faaliyet göstermiş olması yanında, 1974 Barış Harekatına bağlı olarak Kıbrıs’ın Güneyinden Kuzeyi’ne göç etmiş ve faaliyetlerine bugüne kadar devam edebilmiş olan istisnai kurumlardan birisidir. Bankamızın kuruluşundan beri üyelerinin vermiş olduğu değerli destek, muhabirlerinin telkin etmiş oldukları itimat ve herşeyden önce kadrolarının kabiliyet ve enerjisi sayesinde yüksek performans göstermiş ve bu sayede başarılı olmuş, büyümüş ve gelişmiştir. Bugün, özel ve tüzel nitelik taşıyan müşterilerine her türlü; finansal ürün ve hizmetleri sunmakta olan Limasol Bankası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en eski ve en başta gelen finans kuruluşlarından biri olarak kabul edilmektedir.

 

Dış bakışı, ulusal hem de uluslararası olan Limasol Bankası, tüm ürün ve hizmetlerini uluslararası seviyede de sağlamaktadır. Limasol Bankası’nın gerçek sahipleri, gün geçtikçe çoğalan ve bugün itibarıyla 18,000’i aşkın sayıdaki üyeleridir. Günümüzde bankacılık faaliyetlerini 200’ü aşan personeli ve 15 şubesi ile yürütmekte olan Limasol Bankası, yüksek standartlarda hizmet vermektedir. Müşterilerinin gereksinimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler ve iştirakler gerçekleştirmiştir. Bu amaçla Kuzey Kıbrıs’ın 5 yerel bankası ile birlikte Kıbrıs’ın en değerli markalarından olan Cardplus markasını yaratarak ekonomiye ve topluma çok önemli bir değer kazandırmıştır. Bankamız 1997 yılında sigortacılık alanında hizmet veren Limasol Sigorta’yı kurarak Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın yıllara dayanan birikimini ve güvenini sigortacılık alanında da yansıtmıştır. Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın hizmeti olan Hızlı Fatura Ödeme Noktası 2011 yılı itibariyle hayata geçirilmiş olup,  KKTC genelinde yaklaşık 150 noktada ve 7/24 kolay, güvenli fatura ödemesi hizmeti sunmaktadır. Limasol Bankası’nın başarısının sırrı ve gücü; idari mekanizması ile yüksek kalitedeki personelinin varlığından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, misyonumuz gereği kooperatifçilik ruhunu her zaman koruyarak ancak bankacılık kural ve prensiplerini de eksiksiz uygulayarak iyi bir sentez yaratmak suretiyle müşteri ve hissedarlarımızın refahını ve ekonomisini hep daha ileriye taşıyabilmek isteği içerisinde hareket etmekteyiz. Bunun yanında, ekip çalışması, kişiye saygı, çevresel ve sosyal sorumluluk kurumsal kültürümüzün en başta gelen öğeleri olması ve yukarıda da belirttiğim üzere 18,000’i aşkın hissedarımız gücümüzü nereden aldığımızın en kısa izahıdır diye düşünüyorum.

 

Bankanızın hizmetleri, hizmet kalitesi ve Müşteri memnuniyeti politikanızdan bahseder misiniz?

Bankamız herzaman müşteri odaklı çalışarak; müşterilerinin gereksinimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler ve iştirakler gerçekleştirmiş olup, her türlü Bankacılık-Sigortacılık hizmetlerini, müşterilerimizi işimizin merkezine yerleştiren anlayışımızla harmanlayarak sunmaktadır.

 

Kurumumuzun ve müşterilerimizin,  her şeyin en iyisine layık olduğuna inanmakta olan Bankamız, mükemmel hizmetler sunabilmek ve içinde yaşadığımız  toplumla birlikte büyüyebilmek için her zaman çağdaş hizmetleri takip ederek, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışmayı ilke edinmiştir. Müşterilerimizin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için müşterilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri kullanarak ve gereken tüm kaynakları sağlayarak süreçlerimizi sürekli iyileştirerek ilerlemekteyiz. 78 yıllık köklü bir kurum olmamızdan kaynaklanan,  yılların bilgi birikimini, deneyimlerini, genç ve dinamik bir kadroyla harmanladığımızda ortaya müşteri odaklı çalışan, ürün çeşitliliğini müşteri talepleri doğrultusunda artıran ve pazarlama faaliyetlerini tabana yayan bir yapı çıkmaktadır. Bankamızın vizyonu “müşteri odaklı” aktif çalışmayı öngörmektedir. Müşterilerin beklentileri ve talepleri birbirinden farklıdır ve bizim için her müşterimiz özeldir. Bankamız müşteri taleplerine karşı standart bankacılık ürünlerinin yanında müşteriye özel tasarlanan ürünler de sunmaktadır.

 

Bankanızın teknolojik donanımı ve inovasyon yatırımları nelerdir?

KKTC’deki yerel bankalar içerisinde teknolojik yatırımlara verdiği değerle öne çıkan Bankamız, teknolojik olarak önemli bir yatırımı da Bilgi İşlem Sistem Odası yeniden yapılandırılmasına ayırarak modern teknoloji ile donatmıştır. Modern teknoloji ile donatılmış bilgi işlem sistem odası, uyarı sistemleri sayesinde güven içerisinde hizmetlerimizi sürdürebilmemizi, gerektiğinde anında müdahale edebilmemizi sağlamaktadır.

 

Bankamızın diğer yenilikçi teknolojik yatırımlarına baktığımız zaman; daha önce de değinmiş olduğum; 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz ve hala KKTC’deki  yerel bankalar arasında tek olan hizmetimiz Hızlı Fatura Ödeme Noktası (FAST), Genel Müdürlük Binası katlar arası iletişim omurgasının akıllı ağ anahtarları kurulumları ile fiber hatlar ile güçlendirilmesi, yine tüm şubelerin merkez ile iletişiminin iyileştirilmesi amaçlı olarak mevcut hatlarla (RadioLink, 3G, G.shdsl) dönüşümlü olarak yedekli çalışabilmesini sağlayarak akıllı ağ anahtarları ile donatılması ve fiber hat kurulumlarına hazır hale getirilmesi, sanal sunucu sistemlerimizde versiyon yükselterek performans artırımı ile birlikte ileriye yönelik hareket kabiliyetimizin artırılması, veritabanı yedeklemeleri hususunda yeni teknolojileri takip ederek uygulamaya alınması, yeni nesil bankacılık uygulamasıyla ilgili olarak uygulama katmanında yeniden yapılandırma çalışmalarının yürütülmesini sıralayabiliriz.

 

Bankanızın KKTC ekonomisine katkılarını özetle anlatabilir misiniz?

Tasarrufların yatırıma dönüşmesindeki öncü görevini her zaman yürüten Limasol Türk Kooperatif Bankası, diğer taraftan iştiraklerimiz de dikkate alındığında 250’nin üzerinde personele istihdam sağlamaktadır. Bireysel müşterilerimize yönelik olarak rekabetçi fiyatlar ve 15 yıla varan vadeler temelinde oluşturulan kredi ürünlerimiz yanında, proje kredileri, faiz destekli krediler, işletme kredileri ve her türlü bankacılık hizmetlerimiz ile Kurumsal Müşterilerimize hizmet sunmakta ve her kesime ihtiyaç duydukları ekonomik desteği sağlamaktayız. Hazine ürünlerimiz ile gerek bireysel gerekse de kurumsal müşterilerimize para piyasalarına kolay erişim imkanı sağlamaktayız.

 

Diğer taraftan bankamız en baştan itibaren gayrimenkul ipotek tesisinde,  sadece Türk koçanı ile sınırlı kalmayan yaklaşımını sürdürmüş ve gerek eşdeğer koçan gerekse de tahsis koçanlarına bağlı kredi imkanlarını devam ettirmektedir. Dolayısıyla Bankamız KKTC ekonomisinin kalkınmasındaki görev ve sorumluluklarının gereklerini özenle yerine getirmeye çalışmaktadır.

 

Sektörünüzde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz?

KKTC Bankacılık sektöründe toplam 22 banka faaliyet göstermekte ve bankalar Kamu Bankaları, Özel Sermayeli Bankalar ve Şube Bankaları olarak üç gruba ayrılmaktadır. Özel Sermayeli Bankalar grubunda yer almakta olan Bankamız aktif büyüklük olarak 22 banka arasında orta sıraların üzerinde bir konumda bulunmakta ve köklü geçmişinden aldığı güçle 27,000.’i aşkın müşterisine en etkin şekilde hizmet vermektedir.

 

İstikrarlı büyüme, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir karlılık düşüncemiz üzerine inşa ettiğimiz stratejimizle, KKTC ekonomisinin kalkınmasındaki görev ve sorumluluklarının gereklerini özenle yerine getirmeye çalışmakta olan bankamız, fizibilitesi olumlu çıkan bölgelere açmış olduğu şubeler ile halkımıza en iyi şekilde hizmet vermektedir. Tabana yaygın hissedar yapısı yanında, kooperatifçilik ruhuyla hareket eden ancak bankacılık kural ve ilkelerini de eksiksiz uygulayan Limasol Bankası bu yapısıyla sektörde kendine münhasır bir konumdadır.

 

Sizi diğer bankalardan ayıran özellikler nelerdir?

Limasol Bankası’nı rakiplerinden ayıran özelliklerin başında; ekonomik aklı hep ön planda tutarak, hızlı, doğru, çözüm odaklı, güleryüzlü, genç ve dinamik kadrosu ile müşteri memnuniyetini gözeterek çalışması geliyor. Bunlara ilaveten, yukarıda da ifade ettiğim üzere 18,000.’i aşkın hissedarı ile kendine münhasır bir yapısı olan Limasol Bankası; Kooperatifçilik ruhuyla bankacılık kurallarını sentezleyerek hizmet sunması, yaklaşık 5 yıl önce KKTC’de bir ilki gerçekleştirerek sosyal sorumluluk bilincini kurumsal yapıya taşıyarak kar amacı gütmeyen bir şirket olarak Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nu kurmuş olması, halihazırda ülkemizde tek olan Fatura Ödeme Noktaları gibi yenilikçi teknolojik yatırımları, geleceğin yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik olarak hayata geçirilen MT Programları ve Limasol Bankacılık Akademisi yanında son olarak; sadece topluma ve sosyal çevreye verdiğimiz değerle sınırlı kalmadan, en önemli kaynağımız olarak kabul ettiğimiz personelimiz, kendilerine sağlanan sendikal haklar ve toplu iş sözleşmesi olanaklarıyla KKTC Bankacılık Sektöründe ayrışmaktadır. Özellikle altını çizmekte yarar olduğunu düşünüyorum; KKTC ekonomisinde özel sektör yapısı içerisinde yer alıp da personeline sendikal haklar ve toplu iş sözleşmesi olanakları sağlayan bir kurum olarak, personelimize yaptığımız yatırımlarla sadece istihdam yaratmakla kalmayıp, kaliteli işgücü yaratmanın da gururunu yaşamaktayız.

 

 Bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetlerinde farkındalık politikanız nedir?

Bireysel ve kurumsal bankacılık müşterileri ana hatlarıyla benzerlik gösterse de içeriğe baktığımızda talep ettikleri ürünler, bekledikleri hizmet ve kurumumuzun sağladığı olanaklar açısından farklılık göstermektedir. Bankamız bünyesinde her iki segmente hitap eden bankacılık ürünleri, teknolojik hizmetleri ve alanlarında uzmanlaşmış personellerimiz mevcuttur. Bireysel Bankacılık müşterilerimiz için yürürlükte olan 7/24 Hızlı Fatura Ödeme Noktaları, Uluslararası Para Transfer Sistemi, ülkemiz genelinde en yaygın kredi kartı, kiralık kasalar, rekabetçi fiyatlarla oluşturulan mevduat-kredi ürünleri yanında 15 yıla varan kredi vadeleri ilk akla gelen uygulamalarımızdır. Diğer taraftan kurumsal bankacılık müşterilerimiz bireysel bankacılık ürünlerimizin tümüne erişim sağlayabildikleri gibi kendileri için özel tasarlanmış rotatif krediler, yıllık kapitalizeli krediler, proje kredileri, swap, forward vb. hazine ürünlerimiz ve diğer özel kurumsal hizmetlerimize erişim sağlayabilirler. Kurumsal bankacılık tarafında, girişimci olarak mikro ölçekli işletme iken bankamızla çalışmaya başlayan müşterilerimizin bilançolarını, mali verilerini incelediğimizde yarattıkları istihdam olanaklarını, ekonomiye katkılarını ve küçük ölçekli işletmeden orta ve büyük işletmeye doğru ilerleyen bir trend içerisinde olduklarını gözlemlemek sunduğumuz hizmetlerin etkili olduğunu görmek anlamında bizleri hem mutlu etmekte hem de motive etmektedir. Karşılıklı kazanım ilkesiyle çalıştığımız, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerden ve çok uluslu kuruluşlardan oluşan müşteri portföyümüzün finansman, güvence ve tahsilat gibi ihtiyaçlarını da karşılamakta ve operasyonel verimliliklerine katkıda bulunmaktayız.

 

Sürdürülebilir bankacılık hizmetleri konusunda neler söylemek istersiniz?

Sürdürülebilir bankacılık özellikle bizler gibi ada ekonomisinde faaliyet gösteren bir kurum açısından ziyadesiyle önem taşımaktadır. Hiçbir kar amacı gütmeyen ve KKTC’de ilk ve tek olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumumuz vasıtasıyla, bankacılık faaliyetlerinden kazandığımız getirinin belirli bir kısmını sağlık, eğitim, spor, çevre ve kültür-sanat konulu projeler yoluyla halkımıza ve ülkemize fayda sağlamak için kullanıyoruz. Çevre konusundaki hassasiyetimiz geçmişi yaklaşık 10 yıl önceye dayanan 70. Yıl Ormanımızı idame ettirmek ve geliştirmekle sınırlı değildir. Sürdürülebilir enerji kaynakları projelerine finansman sağlıyoruz. Konuyu çevresel ve sosyal riskin etüdü açısından ele aldığımızda yatırım kredileri finansmanında çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi de yapıyor, projeyi düşük, orta ve yüksek risk seviyesine göre ayrıştırdıktan sonra aksiyon ve eylem planları da hazırlıyoruz. Sürdürülebilirlik dediğimizde sadece bankacılık dışı faaliyetlerden bahsetmek doğru olmayacaktır. Limasol Türk Kooperatif Bankası olarak kurumumuz içerisinde ekolojik ayak izini ve kaynak tüketimini azaltıcı aksiyon planları hazırlayarak yürürlüğe koyduk. Kurum içi tedarikçi seçimi süreçlerinde çevresel ve sosyal konuları da dikkate alıyoruz. İnsan kaynağı yönetim süreçlerinde fırsat eşitliğini sağlayarak cinsiyet, din, dil, ırk, yaş vb. ayrımları yapmadan çeşitliliği destekliyoruz. İnsan hakları ve buna bağlı olarak çalışan hakları konusunu çevresel ve sosyal değerlendirme sürecinin bir parçası haline getiriyoruz.

 

Son olarak şunu ifade edebilirim ki; Bankanın tüm kurumsal, organizasyonel, teknolojik kaynak ve insan kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz yanında, sürdürülebilirliğin en temel bileşenlerinden olan Yönetişimin uluslararası kabul görmüş standartlarda uygulanmasına yönelik çalışmalar, Bankamız tarafında fazlasıyle önem taşımaktadır.

 

Yeni bankacılık yasa tasarısıyla ilgili görüşleriniz nelerdir?

Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörü özellikle 2000’li yılların başında yaşanan bankalar krizini müteakip ciddi bir düzenleme ve gelişim sağladı. Diyebiliriz ki olası bir çözümde Kuzey Kıbrıs’ın en hazır sektörü olacak. Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Merkez Bankası’nın bu değişim ve gelişim sürecindeki katalizör rolünü de vurgulamalıyım. Tabii, dünya durmuyor. Dolayısıyla yapılacaklar bitmez. Nitekim geçmişi yaklaşık 9 yıl önceye dayanan global finansal kriz bağlantılı olarak dünyada bu anlamda önemli gelişmeler yaşandı. Ülkemizde de Bankacılık yasa tasarısı uzun yıllardır tartışılıyor. Süre uzadıkça doğal olarak tasarıda birtakım yeni değişiklikler söz konusu oldu ama gelinen noktada artık yasanın çıkacağına inanç oluştu. Temelde birtakım değişiklikler olacağını biliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Şöyle ki; yeni yasayla AB mevzuatına tam uyum hedeflenmektedir. Bununla birlikte Bankacılık faaliyet konularının yeniden belirlendiğini ve asgari sermaye şartının EUR 5 milyon’a yükseltildiğini biliyoruz. Risk ölçüm ve denetim alanlarının yeniden belirlenmeye çalışıldığına dair duyumlar almaktayız. Mutlaka taslak üzerine Bankalar Birliği’nin ve bankacılık sektörünün görüşlerini de dikkate alacaklardır. Ümit ve arzu ederiz ki bizleri de toplantılara davet ederek söz konusu değerlendirmelerin yapılabilmesine zemin sağlarlar. Bütün paydaşların fikir birliği içinde hareket etmesi sahiplenmeyi getirir aslında. Buna bağlı olarak da en rasyonel şekilde hazırlanabilecek bir Bankalar Yasası, Bankacılık Sektörünü ilgilendirmekle sınırlı kalmayarak haliyle hem ekonominin hem de ülkemizin menfaatine olur.

 

2017 yılı hedeflerinizden bahseder misiniz?

Takdir edersiniz ki Limasol Bankasının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve nice 78 yıllar var olabilmesini temin etmeye yönelik çalışmalar en öncelikli hedefimizdir. Çünkü önce Limasol Bankası olmalı ki diğer yapmak istediklerimiz de mümkün olabilsin. Dolayısıyla verimliliği yükseltmek ve gelirleri artırmak amacı ile insan kaynaklarına ve teknolojiye yapılan yatırımlar 2017 yılı için de Bankamız yatırım programının esasını teşkil etmektedir. Yukarıda değinilen faaliyetlerimizin sürdürülebilirlik temelinde hayata geçirilmesinde; çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, toplum, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere tüm paydaşların ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak yürütülmesi her zaman olduğu gibi 2017 yılında da önceliğimiz olacaktır. Bu bağlamda hem sürdürülebilir karlılığımızın devamı hem de pazar payımızı artırmak temelinde 2017 yılında fizibilitesi uygun lokasyonda yeni bir şube açmak ve müşterilerimize yönelik rekabetçi ürünler geliştirmek yanında, aynı zamanda hizmette farklılaşma yaratarak pazar payımızı artırabilme çabasındayız. Diğer taraftan Core Bankacılık programımızın geliştirilmesi, toplumun tamamına dokunabilecek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmesi ve ürün olarak da Limasol Sigorta poliçe adedinin çok iddialı bir oranda arttırılması 2017 yılında öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır.