RÖPORTAJ — 3 Nisan 2018 at 18:28

ALBARAKA TÜRK GENEL MÜDÜRÜ MELİKŞAH UTKU: ALBARAKA TÜRK’TE HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME!

 

Türkiye’de 30 yılı aşan tecrübesi ile faaliyet gösteren katılım bankacılığı sektör lideri Albaraka Türk, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

 

Önümüzdeki 5 yılda, bankanın toplam aktiflerini her yıl ortalama yüzde 15 arttırarak iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “2018 – 2022 yılları arasında her yıl ortalama yüzde 16 kredi büyümesi ve yüzde 18 fon büyümesi hedefiyle ilerliyoruz. 2022’de bugün 237 milyon TL olan net karımızı 1 milyar 174 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece uzun dönemde sürdürülebilir büyüme ve karlılık hedefimize ulaşarak şirket değerimizi daha da güçlendireceğimize inanıyoruz” dedi.

 

Albaraka Türk’ün 2017 değerlendirmesi ve 2018 hedef ve beklentilerinden bahseder misiniz?

Albaraka Türk olarak 2017 yılını başarılı bir şekilde geçirdik. Amacımız önümüzdeki dönemde başarımızı daha iyi seviyelere çıkarmak olacak. 2017 yılındaki finansal performansımızdan bahsedecek olursak, yılsonunda toplam aktiflerimizi %10 arttırarak 36 milyar TL’yi aştık. Topladığımız ve kullandırdığımız fonlar tarafında ise %10 büyüme ile 25 milyar TL seviyesini geçtik. 2017 yılını 237 milyon TL net kâr ile tamamladık, öz kaynaklarımız 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranımız ise %17 olarak gerçekleşti. Albaraka Türk olarak reel ekonominin en büyük destekçilerindeniz. Bankamız, 2017 yılında fon toplama maliyetinin yüksekliğine rağmen reel sektöre ciddi manada destek olmaya devam etti. Özellikle ekonomimizin can damarı olarak gördüğümüz KOBİ’lerimizin Türkiye için sahip olduğu önemin bilinciyle, bu alandaki desteklerimizi artırdık. Toplam kredilerimizde KOBİ’lerin %45 oranında yer tutuyor olması da bu durumu teyit etmekte.

 

Albaraka Türk olarak hedefimiz, sürdürülebilir büyüme, rakamsal olarak %15 büyüme civarında büyüme hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz; fon toplama ve dijitalleşmeye yönelik olacak. Stratejimize uygun olarak müşteri tabanımızı genişletmek istiyoruz. Yeni dönemde sürdürülebilir büyüme yakalamak amacıyla risk maliyetlerini düşürerek ve yeni müşteriler kazanarak aktif kalitemizi artırmaya odaklanacağız. Mevcut müşterilerimizle daha fazla temasta olmak ve yeni müşteri kazanımı için ürün ve hizmet çeşitliliğimizi zenginleştireceğiz. Bunun için de dijitalleşmeyi stratejik yol haritamızda merkezi bir yere konumlandırdık. Müşteri sadakati ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi adına finansal teknolojiler alanındaki gelişmeleri kurum bünyemize katmak istiyoruz. 2017’de hayata geçirilen sürdürülebilir dijital bankacılık programımızı bitmeyen bir yolculuk olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bankacılık altyapısının, süreçlerin, dağıtım kanallarının ve ürünlerin dijital ekosistemle tam uyumlu hâle getirmeyi amaçlıyoruz. Bununla beraber yurtdışına açılma konusunu ciddi manada gündemimize aldık. Yurtdışında şube açma gündemimizin yanı sıra dijital İslami banka kurma gibi bir gündemimiz de var. Buradaki girişimlerimizin ses getireceğine inanıyorum. Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonumuz doğrultusunda kendimizi yenileyerek geleceğe hazırlanmaya devam edeceğiz.

 

Katılım bankacılığında Albaraka Türk’ün yeri ve önemi nedir?

Türkiye’de kurulan ilk katılım bankasıyız. 30 yıldır her geçen gün büyüyen ve katılım bankacılığının öncüsü olan Albaraka Türk; 2017’de gelecek odaklı vizyonu, akıllı stratejileri ve güçlü altyapısıyla büyümeye devam etti. Projelerimiz ve hizmetlerimizle katılım bankacılığında vazgeçilmez bir konuma sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Tecrübesi ve hizmet kalitesi ile her geçen gün müşteri kitlesini büyüten bankamız Katılım bankacılığının Türkiye’nin her yerinde güçlü temsilciliğini devam ettirmekte.

 

Katılım bankacılığının aktif büyüklüğüne baktığımızda bankamız, aktiflerde %23’lük bir paya sahip. Yine aynı şekilde kullandırılan ve toplanan fonlarda ise pazar payımız %23 civarında. Biz sadece finansallarımızla değil ürün ve hizmet kalitemizle Katılım bankacılığının vizyonuna ve misyonuna katkıda bulunuyoruz. Teknoloji ve dijital dünyadaki trendleri bankamıza uyarlayarak ülkemizde hatta dünyada Katılım bankacılığının öncülüğünü yapıyoruz. Albaraka Türk olarak 2017 yılında temassız ödeme uygulaması Albaraka Mobil Cüzdan’ı hayata geçiren dünyanın ilk katılım bankası olduk. Müşteri nezdinde talep gören mobil bankacılık alanında ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Amacımız; müşterimize en iyi hizmeti sunmak ve Katılım bankacılığını daha iyi noktalara taşımak. 4 bine yakın çalışanımızla ve 220 şubeyle Türkiye’nin her yerinde olan Bankamızın bu hedeflerini yerine getireceğine inanıyorum.

 

Albaraka Türk’ün inovasyon çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

Dünyanın şu an geldiği noktada mevcut iş yapış tarzı ve modellerinin yeterli olmadığı görülüyor, sürdürülebilir olmak için ise global ölçekteki dönüşümü doğru okumak gerekiyor. Sürekli kendinizi güncellemek ve yenilemek durumundasınız yani. İnovasyon dediğimiz süreç de işte burada devreye giriyor. Her yerde etkisini hissettiğimiz dijitalleşme serüveni de bu inovasyonun bir parçası. Özellikle finans sektöründe etkisi kuvvetli bir şekilde hissedilen dijitalleşmeye yatırım yapmak kaçınılmaz bir hal aldı. Albaraka Türk olarak artık farklı bir atmosferde havayı soluduğumuzu hissediyoruz ve neleri yapmamız gerektiğinin farkındayız. Bundan dolayı inovasyonu bankamızın her alanına taşımak istiyoruz. Bu manada çeşitli adımlar attık.

 

Girişimcilik projeleri ile inovasyon atmosferini kurum içine taşıdık. Bu konuda attığımız önemli adımlardan biri 2017 yılı içerisinde Katılım Bankaları arasında dünyada bir ilk olarak StartUp hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj’ı hizmete aldık. Yıl içerisinde ülkemizin dört bir yanından gelen ciddi sayıdaki başvuruyu özenle değerlendirdik ve Albaraka Garaj’ın ilk girişimcilerini seçtik. Bu merkezde finansal tabanlı iş fikirlerine ve yenilikçi proje sahibi girişimcilerimize çok çeşitli hizmetleri tek bir çatı altında sağlıyoruz. Albaraka Garaj, girişimcilerimize hızlandırma programı, çekirdek sermaye desteği, mentörlük ve ofis alanı sunuyor, bankamız bünyesinde ürünlerini doğrulayacakları projeler geliştirme fırsatı yaratmakta. Albaraka Garaj ile bankamız, StartUp dünyasının bitmek bilmeyen enerjisini ve heyecan verici yeteneklerini bünyesine alıyor. Kurum içinde chatbot’tan yapay zekâya, makine öğrenmesinden Blockchain’e dek çeşitli teknolojiler tartışılmaya başlanmış, birimlerimiz ve girişimlerimiz ortak projeler geliştirmiştir. Albaraka Garaj’ın yanı sıra kurum içi girişimciliği destekleyen “Keşfet” programımızı başlattık. Burada ise kurum içindeki inovasyon ve girişimcilik ruhunun üst yönetimle etkileşimini arttırıyoruz, müşteri odaklı inovatif çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde finansal teknolojilere daha fazla eğileceğimizi söyleyebilirim. Özellikle İslami fintech’ler konusunda bankamızın yapacağı yatırımların değil sadece Katılım bankacılığı, ülkemiz adına da gurur verici bir gelişme olacak.

 

Albaraka Türk’ün dijital bankacılığındaki konumu nedir?

İnovasyonun bankacılık sektörüne olan yansımasının ise dijital bankacılık olduğunu söyleyebiliriz. Bankalar daha çok dijital kanallara yönelmekte ve yatırım yapmaktalar. Tabii insanların hayat tarzının değişmesi ve beklentilerinin farklılaşmasının doğal bir sonucu bu. İnsanlar bir tıkla her istediğini yapabilirken finansal hizmetleri de böyle yollarla almak istiyor. Bankacılık hizmetleri için saatlerini tüketmek istemedikleri gibi bankaların kendi beklentilerine cevap vermelerini de istiyorlar. Kısacası bankacılık ister istemez dijital alana kayıyor.

 

Albaraka olarak dijital bankacılığı ciddi manada gündemimize aldık ve bu alanda çalışmalarımız mevcut. Sürdürülebilir dijital yol haritamızı çıkardık. Dijital bankacılık sürecimize hız kazandırdık. Öncelikle mevcut operasyonel işlerimizi dijital ortama taşıyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği avantajla altyapı geliştirme ve ürün zenginleştirme projelerimiz mevcut. Böylece dijital kanallardaki etkinliğimizi arttırmak istiyoruz. 2018 yılında değişen teknoloji trendleri kapsamında dijitalleşen süreçlerin geliştirilmesine yönelik olarak Robotik Süreç Otomasyonu, akıllı iş süreçleri, mobil uyumlu akışlar, dijital imza kullanımı, ürün ve hizmetlerin her kanaldan talep edilebilir olması konularına odaklandık. Tüm finansal işlemlerin online yapıldığı “Tam Dijital Açılımın (Bank as a Service)” hayata geçirilmesini planlıyoruz. Bankamızın diğer hizmetlerini online birer servis haline getirip diğer pazaryerleri, ödeme sistemleri, FinTechler ve diğer finansal yapılarla işbirliklerini daha da geliştirilmesi sayesinde bankamıza alternatif iş alanları ve gelir yaratılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca Albaraka Türk olarak 2018 yılında mobil projelere ağırlık vereceğiz. Mobil bankacılık uygulamamızı yeniledik. Bununla beraber yatırımcı ilişkileri mobil uygulamamız olan ‘Albaraka IR’ı müşterilerimizin kullanımına sunduk. Bu uygulama sayesinde, paydaşlarımız bankanın operasyonlarından hisse performansına kadar birçok konuda kapsamlı ve güncel bilgilere ulaşılabilecekler. Gelişen teknolojileri yakından takip eden bankamız, 2018 yılında Ar-Ge ve mobil geliştirme amaçlı bir teknoloji şirketi kurma girişimlerine de başladı. Önümüzdeki dönemde daha atik ve yenilikçi bir Albaraka göreceksiniz.

 

Albaraka Türk’ün güncel ürün ve hizmetleri nelerdir?

Bankamız, müşterilerinin ihtiyaç duyacağı her alanda yenilikçi ürün ve hizmet sunmaya devam ediyor. Bireysel taraf olsun KOBİ ve kurumsal taraf olsun her zaman müşterilerimizin yanında olduk. Örneğin; müşterilerimizin gün içinde çek, senet, havale, EFT gibi çeşitli konulardaki günlük acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, sıfır kâr paylı veya komisyonsuz gün sonunda kapatılan finansman ürünümüzü hayat geçirdik. Ayrıca Türkiye’de katılım bankaları arasında bir ilk olan Albaraka Türk Mobil Cüzdan uygulaması müşterilerimizin hizmetine açtık. Bu uygulama ile müşterilerimiz kredi kartlarını mobil cüzdana yükleyerek, mobil telefonlarının temassız özelliği (NFC) ile ödeme yapabilmekteler. Önümüzdeki dönem KOBİ segmentine odaklanmak istiyoruz. KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarının yanı sıra şirket değer döngülerinin her aşamasında destekleyici hizmet ve ürünler sağlıyor, müşterilere tek noktadan en kaliteli hizmeti sunuyoruz. Bankamızın 2017 yılı içerisinde hayata geçirdiği bir diğer ürün ise “Albaraka Bayi Kart” olmuştur. Bu ürün ile KOBİ’lerin satın alma gücü artırılmış, esnek vadelerde finansman ihtiyaçları giderilmiştir.

 

Albaraka Türk olarak, 2017 yılında gayrimenkul gibi bilançonun en katı aktifini menkulleştirmeyi başardık. İştirakimiz olan Albaraka Portföy Yönetimi; şirketlere ve kurumsal yatırımcılara portföy yatırımları için portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu hizmetler ağırlıklı olarak sermaye piyasası araçlarına yönelik olsa da, şirket satın alma, birleşme ve girişim sermayesi yatırımları için de danışmanlık verilebilmektedir.  Gayrimenkul yatırım fonunu borsada yatırımcılara arz ederek, likiditelerine önemli katkıda bulunduk. Bu ekonominin sağlıklı ve sürdürülebilir finansmanı için çok önemli. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul portföy yöneticisi durumundayız şu anda. Söz konusu gayrimenkul yatırım fonlarımızın toplam büyüklüğü ise 1,2 milyar lira civarında.

 

Kısaca bahsettiğim ürün ve hizmetlerimize ek olarak günümüz dünyasında müşterinin ihtiyaç duyacağı hemen hemen her alanda var olmaya çalışıyoruz. Dünyanın en iyi Katılım bankası olma vizyonuyla hareket eden bankamız, 2018 yılında da birçok yeniliğe imza atacaktır.

 

Albaraka Türk’ün farkındalık ve sürdürülebilirlik politikalarıyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Albaraka olarak, sanattan tutun da çevreye, eğitimden tutun da yoksullukla mücadeleye kadar her alanda ciddi çalışmalarımız var. Kurumsal olarak desteklenmenin de ötesinde bankamız tüm çalışanlarını sosyal sorumluluk projelerine gönüllü katılma ve bu faaliyetlere zaman ayırma konusunda teşvik etmekte ve desteklemektedir. Bu amaçla, Bankamızın gönüllü çalışanları, ilk gönüllü çalışan programı olan “İyilik Kulübü”nü kurmuştur. Gönüllüler, sosyal sorumluluk projeleri ve hayırseverlik faaliyetleri yürüterek yardıma muhtaç insanlara destek olmaktadır.

 

Çevre de Albaraka Türk’ün büyük önem verdiği konulardan biridir. Bu doğrultuda, Genel Müdürlüğümüz binası çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla akıllı bina olarak tasarlandı, enerji tasarrufu sağlayacak ve karbon emisyonlarını azaltacak şekilde planlandı. “Yeşil bina LEED Gold Sertifikası” alan merkez binamızla çevreye karşı saygılı duruşumuzu tescilledik. Kâğıtsız bir ofis ortamı yaratmak üzere iş süreçlerimizi dijitalleştirmeye başladık. Mesela geçen seneki geri dönüşüm çalışmalarımızın neticesinde 238 ağacı kurtardık. Çevreye daha duyarlı bir bankacılık hizmeti sunmak istiyoruz. Bir Katılım bankası olarak prensiplerimiz gereği çevreyi sömürülecek bir meta olarak görmüyoruz. Biz insanlar ve doğa; aynı düzenin bir parçasıyız. Sadece gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak için adım atmanın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Asıl mesele gelecek değil dünyayı algılama tarzınız. Dünyayı nasıl algılıyorsanız şirketinizin faaliyetleri de ona göre şekilleniyor. Kendi dışımızdaki ile kurduğumuz ilişki aynı zamanda kendimizle olan ilişkimizi gösteriyor. Doğayla barışık olmayan kendisiyle barışık değildir veya tam tersini de söyleyebiliriz.

 

Şubeleşme konusundaki politikanız nedir?

Albaraka olarak son bir iki yıldır sektörde şubeleşmenin hız kestiğini biz de gözlemliyoruz. Yeni nesil ödeme sistemleri geleneksel bankacılığı arka plana itiyor. Bankaların müşteriye en çok değdiği nokta olan şubeler konusunda ise son yıllarda ciddi bir değişim yaşanıyor. Günümüzde bankacılık sektöründe birçok işlem setinin dijital bankacılığa kayıyor ve bu nedenle şube kanalında hız ve maliyet yönetiminin ön plana çıktığını görüyoruz. Fakat bir katılım bankası olarak şubeleşme yolunda atacağımız çok adımın halen olduğunu düşünüyorum. Çünkü yatırımlarını katılım bankalarında değerlendirmek isteyen ve bankamıza erişiminin kolaylaşmasını isteyen yüksek bir mevcut ve potansiyel müşteri kitlesi bulunmakta. Önümüzdeki yıllar için tek bir şube tipinden bahsetmek yeterli olmayacaktır. Albaraka olarak biz de bu kapsamda farklı şube tipleri oluşturmaya başladık. Her şube özelinde yapılan çalışmalarımız ile pazara daha kolay nüfuz etmeyi öngörüyoruz. Şubelerimizde farklılığı ve verimliliği sağlayacak unsur tabi ki dijitalleşme yani teknoloji olacaktır. Küçük, uydu şube konseptinde, dijital teknolojilerle donatılmış şubeler açarak şube sayımızı arttırmak istiyoruz.

 

Dijitalleşmeye çok önem veriyoruz. Dijitalin getirdiği avantajla şubelerimizin verimliliğini artırmak adına operasyonlarımızı merkezileştirdik. Artık şubelerimiz daha çok satış ağırlıklı kadrolardan oluşmakta. Gelecek dönemde fiziki şubelerimiz çoklu kanal stratejimizin bir parçası olarak faaliyetlerine devam edecek. Özellikle yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz son dönüşümlerle şubelerimizdeki operasyonel işleri olabildiğince azaltmayı planlıyoruz. Böylelikle teknolojik gelişimlerin gücünü arkasına almış bir şubeyi optimum hizmet üreten bir bankacılık yapısıyla müşterilerimize sunmak istiyoruz. Operasyonel işlerden ziyade müşteriyi dinleyen satış personeli yoğunluklu bir yapının istenilen sonucu üretmekte faydalı olacağına inanıyorum. Ayrıca müşterilerimizin alternatif dağıtım kanallarını aktif olarak kullanabilmeleri için ciddi manada yatırımlar yapıyoruz. Çünkü bu alanı derinleştirilmiş müşteri memnuniyeti araçları ve satış kanalları olarak konumlandırma hedefimiz var.

 

Peki, Albaraka Türk’ün sosyal sorumluluk projeleri neler?

Albaraka Türk sadece bankacılık hizmeti veren bir banka değil, hizmet sunduğu toplumun geleceğini düşünen ve bu alanda katkıda bulunan bir organizasyon. Kültür-sanat faaliyetlerine da daha fazla önem verdik, topluma borçlu olduğumuzun bilinciyle Albaraka Yayınları’nı hayata geçirdik. Hedefimiz, yayınlayacağımız eserlerle kültür sanat dünyasında vazgeçilmez bir yere sahip olmaktır. Geçmişten aldığımız mirasın farkında bir kurum olarak Türk sanatının daha görünür olması amacıyla da Albaraka Sanat Galerisi’ndeki çalışmalara da hız kazandırdık. Eğitim, kültür, klasik sanat gibi alanlara kaynak ayırmayı sürdürüyoruz.

Albaraka Türk, Bereket Vakfı aracılığıyla 1987 yılından bugüne kadar lisans ve lisansüstü öğrenim bursu olmak üzere 18 bini aşkın öğrenciye karşılıksız burs imkânı sunmuştur. Burslar, yurt genelinde bütün illeri kapsayacak şekilde ve branş ayrımı yapmaksızın vermekteyiz. Ayrıca yurt dışında ihtisas ve bilimsel araştırma yapılmasını destekleme amaçlı, periyodik olmayan eğitim yardımları da sağlamaktayız.

 

Bankanızın ulusal ve uluslararası alanda layık görülen ödüllerinden de bahsedelim…

Katılım bankacılığı sektöründeki tecrübesi, hizmet kalitesi ve günümüzün teknolojileri ile geliştirilen yenilikçi ürünleri ile her geçen gün müşteri kitlesini daha fazla büyüten Albaraka Türk, bu başarısını aldığı ödüller ile pekiştirmeye devam etmektedir. Albaraka Türk, uluslararası finans kuruluşu Mastercard tarafından gerçekleştirilen Fark Yaratanlar-Mastercard Bankacılık Ödülleri’nde “Banka Kartlarını Oransal Olarak En Fazla Artıran Banka Ödülü’ne değer görülmüştür.

 

Bankamız, sikayetvar.com tarafından Mart ayında düzenlenen A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards ödül töreninde katılım bankaları içerisinde şikâyet yönetimini en etkin, nitelikli ve çözüm odaklı yürüten banka olarak birinci seçilmiştir. Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyeti düzeyine sahip 51 markası içinde yer alan Albaraka Türk, böylece A.C.E Awards’ta üst üste üç kez bu ödüle layık görülmüştür. Türkiye’deki 35 yıllık tecrübesiyle katılım bankacılığı sektöründe ilklerin öncüsü Albaraka Türk, uluslararası alanda da kazandığı ödüllere bir yenisini eklemiştir. Albaraka Türk, Islamic Finance News dergisi (IFN) tarafından sektördeki en iyileri belirlemek amacıyla düzenlenen IFN 2016 Ödülleri’nde, “Türkiye’nin En İyi Katılım Bankası” seçilmiştir. Dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefine emin adımlarla ilerleyen bankamız, sektördeki dijital dönüşüme de öncülük etmekte, gerçekleştirdiği yoğun yatırımlarla çağın gereksinimi olan yenilik ve değişim yönetimini, sistemlerine ve süreçlerine entegre etmeye devam etmektedir. 2017 yılında bu anlayış doğrultusunda yürütülen birçok proje ve çalışma başarıyla sonuçlanmıştır. Banka 2017 yılındaki çalışmalar sonucunda, iAlbatros projesi ile ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından verilen “Finans Teknoloji Ödülleri”nde, “Yönetişim, Risk ve Uyum” kategorisinde birincilik ödülüne, “Kurumsal Dönüşüm” kategorisinde ise ikincilik ödülüne layık görülmüştür.

 

Ayrıca girişimcilik ve inovasyon kültürünü yayma hedefiyle geliştirdiği kurum içi girişimcilik programı “Albaraka Keşfet Programı” ile finans dünyasının en prestijli ödüllerinden Financial Innovation Awards’da ödüle layık görüldü. Dünyanın en büyük bankalarıyla finale kalan Bankamız, “En iyi Müşteri Odaklı Kültürel Dönüşüm ve Çalışan Katılımlı İnovasyon” kategorisinde ödül kazandı. Tüm bunların yanı sıra çalışanlarımız için en iyi ve en sağlıklı çalışma ortamını hazırlama hedefiyle sektörümüzdeki öncü uygulamaları hayata geçirmeye özen göstermekteyiz. İşe kabul süreçlerindeki titiz çalışmalarımız ve insana değer veren kurumsal ilkelerimizle üst üste 10 kez aldığımız “İnsana Saygı Ödülleri” ile de bunu tescillemiş durumdayız.