RÖPORTAJ — 2 Mayıs 2018 at 17:12

ERA KOLEJLERİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET SAİT YURTSEVEN: ERA KOLEJLERİ EĞİTİMDE YENİ ÇAĞI TEMSİL EDİYOR!

 

ERA Kolejleri’ni diğer okullardan ayıran en önemli özelliğin çok boyutlu, özgün ve bilimsel yöntemlerle eğitime bütünsel yaklaşımı olduğunu söyleyen ERA Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Yurtseven, ERA’nın dinamik eğitim kadrosu ile yeni çağın beklentilerini karşılayan farklı ve öncü bir eğitim anlayışını temsil ettiğini vurguladı.

 

Özel eğitim kurumlarının eğitimdeki payı her geçen yıl artış gösteriyor. Bu artış beraberinde rekabeti ve kaliteyi de getiriyor. ERA Kolejleri bu rekabette uyguladığı eğitim modeli ve kalitesiyle dikkat çeken köklü özel eğitim kuruluşlarından bir tanesi. ERA Kolejleri’nin genel durumunu ve hedeflerini Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Yurtseven ile konuştuk.

 

ERA Kolejleri’nin eğitim sektöründeki yerini anlatabilir misiniz?

ERA Kolejleri yarım asırdır; yöneticisi, öğretmeni ve çeşitli alanlardaki yayınları ile eğitim hayatındaki yenilikleri yüz binlerce öğrenciye kazandıran eğitim çınarı… Bizim diğer eğitim kurumlarından farkımız yeniçağın çocuklarını ve gençlerini anlayarak kendi ilgi ve yetenek alanını keşfetmesini sağlamamız. Çünkü her öğrenci birbirinden farklıdır ve başlı başına bir değerdir. ERA Kolejleri Türk Eğitim sistemine uyumlu olarak değişen yenilikleri yakından takip etmekte ve yeni sisteme uyumlu olarak yenilikçi bir eğitim vermekte. 4+4+4 eğitim sisteminin tüm basamaklarında bir ilke imza atan ERA Kolejleri, 4×5 İnovatif Eğitim Sistemini, öğrencilerine sunduğu Zihinsel Gelişim, Fiziksel Gelişim, Sosyal Gelişim, Psikolojik Gelişim ve Akademik Gelişim eğitim başlıkları altında özelleştirerek, gelecek odaklı bir bakış açısıyla yepyeni bir devri başlattı. En önemli dönüm noktalarımız; 1453-2013-2023 sloganıyla yola çıktığımız tarihlerdir. Yeni Çağın Çocuklarına hak ettikleri eğitimi vermeyi hedefleyerek ilerliyoruz.

 

Kampüsleriniz ve kurumsal yapınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

ERA Kolejleri, İstanbul’da 10, Ankara’da 2 kampüsü ve Bursa’da açılan Nilüfer Kampüsüne eklenen Sakarya Kampüsü ile 7.000’den fazla öğrencinin harika bir şekilde eğitilebilmesi için hizmet sunuyor. Eğitimde yeni çağı temsil eden ERA, özgün 5G Eğitim Modeli, Mind Studioları ve 600 kişilik dinamik eğitim kadrosu ile yeni çağın beklentilerini karşılayan farklı ve öncü bir eğitim anlayışını temsil ediyor. Bizi diğer okullardan ayıran en önemli özelliğimizin çok boyutlu özgün ve bilimsel yöntemlerle eğitime bütünsel yaklaşmamız, olduğunu söyleyebilirim. “Hayatta değişmeyen tek şey değişimdir” sözünün ne kadar doğru olduğunu günümüz insanı sanırım iliklerine kadar hissediyor. Gelişen bilim ve teknoloji hayatımızı her alanda hızlandırmakla kalmadı hayatın değişim hızını da arttırdı. Bu süreç de doğal olarak 21. yüzyıl teknoloji çağında doğan çocukların eğitim ihtiyaçlarına yönelik metotları yeniden gözden geçirmemize yol açıyor. Z kuşağı diye adlandırılan yeni nesil çocukların bu temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için ilk mottosunu “Eğitimde ‘Z’eni şeyler söylemek lazım!” diyerek oluşturan ERA Kolejleri; öğrencilerinin hızla değişen çağı yakalamaları yerine, çağı hızla değiştirmeleri anlayışıyla eğitimde yeni şeyler söylemeyi kendine görev biliyor. Bu anlayışla sadece ülkemizde değil, dünyada uygulanan eğitim modellerini kendi değerlerimiz ve eğitim anlayışımızla birleştirerek kendi eğitim modelimizi oluşturuyoruz.

 

Fiyat politikanız konusunda neler söyleyebilirsiniz?

ERA Kolejleri’nin hedefi nitelikli eğitimi Türkiye’nin her noktasına taşımaktır. Bu amaçla fiyat politikamızda kar marjı çok yüksek planlanmış değildir. Hedefimiz butik bir eğitim kurumu olmak değil yaygın bir kurum olmak ve her çocuğa ulaşmaktır. Türkiye şartlarında öğrencilerimize en yüksek donanımda, çağı yakalayan ve özel bir eğitim sistemi sunmamıza rağmen makul bir fiyat aralığındayız. Çoğu kişi eğitim sistemimizi dinledikten sonra fiyatımızın çok yüksek olmadığı kanaatine varsa da bizler makul ölçüde bir işletme planlaması ile hem zarar etmeyecek hem de velilerimizi çok zorlamayacak bir orta nokta belirledik. Kurumsal yapılardaki en önemli şey aslında fiyat politikasının standartlarının sistematik olarak belirlenmesi ve herkese eşit şartlarda sunulmasıdır. Biz de bu kurumsallığı okullarımızda sürdürüyoruz.

 

 ERA Kolejleri’nde hangi eğitim modelleri ve programları uygulanıyor? Ülkemizde uygulanan eğitim metotlarıyla, sizin uygulamalarınız arasında farklılıklar var mı?

ERA Kolejlerinde anaokulundan liseye kullandığımız eğitim sistemi, ülkemizdeki eğitim müfredatına tamamıyla uygun olmakla birlikte özgün ve sonuçları ölçümlenebilen heyecan veren bir bakış açısını içeriyor. ERA kadrosu, alanında yarım asra ulaşan bir deneyim ile dünyada var olan en ileri eğitim tekniklerini birleştirerek, 5G Eğitim Modeli’ni ortaya çıkardı. Bu yöntemin temeli, birbirinden farklı beden, zihin ve kişilik yapılarına sahip öğrencilerin, kendi güçlü ve zayıf yönlerinin testlerle belirlenmesi, ERA Bilimsel Gelişim Merkezi’nde gerekli yönlerin ek derslerle güçlendirilmesi ve sonuçların adım adım takip edilerek aileler ile işbirliği içerisinde olumlu hedeflere ulaşılmasıdır. ERA Bilimsel Gelişim Merkezleri’nde uygulanan testler ve öğrenciye programları, 10 haftada olumlu sonuçlar alarak, hızlı ve objektif şekilde ölçülebilir bir başarıya ulaşmamızı sağlıyor. Öğrencilerin beslenmelerinden motor becerilerine varana dek her türlü özelliklerindeki değişim, adım adım aileyle paylaşılırken, anne babaların öğrenci hakkındaki gözlemleri ve çocuklarının gelişimi için evde yapılabilecek egzersizler konusunda bir işbirliği oluşturuldu.

 

Türkiye’nin 5G eğitim sistemini geliştiren ERA Kolejleri eğitimin sadece akademik gelişimle sınırlı kalamayacağını bunun yanında her öğrencinin sosyal, fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerinin de bir bütün halinde geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. ERA 5G (5’li gelişim) eğitim sisteminin temelinde, öğrencilerinin özellikle anaokulu ve ilkokul seviyelerinden başlayarak gelişim basamaklarını çok sıkı bir şekilde takip ettiği ERA MIND programı ile bilgisayar destekli ve tamamen bilimsel verilere dayanan süreçler yatıyor. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninde başlayan bu süreçle öğrencilerin daha eğitim-öğretim hayatlarının başlarındayken zayıf-güçlü yönleri ortaya dökülerek öğrencinin sadece akademik gelişimi değil sosyal, fiziksel ve zihinsel süreçleri kontrol altına alınıyor. ERA Okulları, öğrencilerinin günümüz becerilerine göre yetişmesini yeterli bulmuyor. Çünkü öğrencilerimiz eğitim hayatını bitirip meslek hayatına geçtiklerinde günümüzdeki beceriler onlara yetmeyecektir. Araştırmalara göre günümüzden 30 yıl sonra şu an var olmayan pek çok meslek türü ortaya çıkacak ve bu meslekler zamanın ihtiyaçları için önemli bir yere sahip olacak. Teknolojinin bu kadar geliştiği ve hayatımızın içine girdiği çağımızda teknolojinin temel mantığına hakim ve onu ihtiyaçları doğrultusunda nasıl kullanacağını bilen “teknolojinin esiri değil, hakimi” bir nesil yetiştirmek hedefimiz.

 

Öğretmen alımı ve eğitimi konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz?

Bu konuda biz önce üniversite mezunlarını bir sınava alıyoruz. Sınavı geçen adaylarla mülakat yapıyoruz. Bu süreçte öğretmen adaylarının akıllı tahtayı kullanma, zamanı kullanma, soru çözebilme, ders anlatabilme, sabır, projelere yatkınlık vb. pedagojik becerilerini dikkate alıyoruz. Başarılı adayları iki sene süren hizmet içi eğitime alıyoruz.

 

ERA Kolejleri’nin hedeflerini de konuşalım biraz…

Eğitimde özelleşme payı ülkemizde son 5 yılda tahmin edilemez bir ölçüde büyüme gösterdi. Görünen o ki bu büyüme bir süre daha devam edecek ve özel okullaşma oranı daha da artacak. Bilirsiniz ki her büyüme her zaman gelişme demek değildir. Biz eğitimciler olarak büyük bir sorumluluğu üstleniyoruz. Ülkemizin gençlerini geleceğin dünyasında yeterlilik düzeyleri dünya standartlarında olan yetişkinlere dönüştürmek için eğitim veriyoruz. Büyümenin her anlamda olumlu olması ve gelişimle paralel olması için bir süre yatay büyüme ile devam eden okullaşma serüvenimize biz ERA Kolejleri olarak bir süre dikey büyüme ile devam edeceğiz. Nedir bu dikey büyüme derseniz bu her anlamda derinleşerek, niteliği artırarak ayaklarımızın sağlam yere basması diyebiliriz. Bizler eğitimciliğin öneminin ve büyük sorumluluğunun bilinciyle en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın geleceği için okullarımızı en üst donanımlarla donattık. Öğretmenlerimizi en ideal ölçüde yerleştirme süreçlerinden süzdük ve hizmet içi eğitimlere aldık. Eğitimin bir süreç işi olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu süreçte nitelikleri değerlendirebilmek için eğitim girdileri ile çıktılarının karşılaştırması gerektiğinin farkındayız. Eğitim hayatını 12 yıl bizim kurumlarımızda tamamlamış olan öğrencilerimizin en üst nitelikte olabilmeleri, zamanlarını etkin kullanmış, tek yönlü değil çok yönlü ama amaçsız değil bilinçli ve kendinin farkında olan gençler olarak eğitimi sürdürmeleri için kalitemizi de en üst noktada tutabilmeye ve gelişen, değişen dünyaya ayak uydururken konjonktürel farklılıklarımızı da göz ardı etmemeye özen göstereceğiz. ERA Kolejleri’ne eklenecek kampüslerin sayısı artarken bunlardan ödün vermemek de en büyük gayemiz. Bu nedenle biz bu sene ölçme değerlendirmelerle yoğunlaşmış bir yıl geçirdik ve elimizdeki verilerle de yatırımlarımızı şekillendireceğiz. Yeni oluşumlarımızı yatay ve dikey büyüme hedeflerimizi de belirginleştikçe paylaşacağız.

 

Son olarak öğrenci velilerine özel okul tercihlerinde neleri tavsiye edersiniz?

Birincisi, çocukları onların her şeyidir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların çocukları da bu ülkenin geleceğidir. Öncelikle çocuklarımızın psikolojik yapılarını dikkate almalılar. Kendi ideallerimizi, kendi gerçekleştiremediğimiz hayallerimizi çocuklarımız üzerinden gerçekleştirmeye kalkmamalılar. Her çocuğumuz kıymetlidir ama her çocuğumuz üniversite okumak zorunda değildir. Her çocuğumuz değerli ve başarılı olabilir ama her çocuğumuz mühendis olmak zorunda değil. Biz çocuklarımızın ne olabileceklerini, ne olurlarsa başarılı ve mutlu olabileceklerini gözden geçirelim. Ondan sonra çocuklarımızın vücut ve ruh sağlığını ön planda tutalım, eğitimlerinin ondan sonra geleceğini kabul edelim. Daha sonra çocuklarımızın istedikleri alanları dikkate alarak önce internet üzerinde özel okulları araştırsınlar. Önce internette ERA Kolejleri’nin ne yaptığını, nasıl eğitim verdiğini görsünler. Bununla kalmasınlar, bütün kampüslerimizi ziyaret edip gezsinler. Kıyaslama yapmak için başka özel okullara da gitsinler. Yani çocuklarını kaydederken biraz zaman ayırsınlar. Bu okulları gezsinler, hangi okul güvence ve güven veriyorsa oraya kayıt yaptırsınlar.