RÖPORTAJ — 30 Temmuz 2019 at 11:10

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ŞAHİN KARASAR: ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM SİSTEMİNİ BENİMSEDİK!

 

Üniversitelerin başta gelen amacının “düşünme eğitimi” vermek olduğunu dile getiren Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Üniversite olarak uygulama alanlarıyla öğrenci merkezli eğitim sistemini benimsediklerini sözlerine ekledi.

 

Günümüzde üniversitelerimizin önemli gündem maddeleri içerisinde öğrenci odaklı eğitim ve uluslararasılaşma başta geliyor. Yirmi yılı aşkın deneyimiyle Maltepe Üniversitesi de bu iki konuya ağırlık veren üniversitelerimizden birisi. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ile bu konular yanında yeni akademik yıla ilişkin hedeflerini de konuştuk.

 

Fakülteleriniz, bölümleriniz ve öğrenci sayınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Toplam 1.000 dönüm alana kurulu Marmara Eğitim Köyü Yerleşkesinde 12.000 öğrencimize ev sahipliği yapmaktayız. Yerleşkemizde 9 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuvar ile inşaat mühendisliği laboratuvarı, uçak teknolojisi laboratuvarı, mükemmel bir kütüphane, Psikoloji Laboratuvarı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi hangarı, bilgisayar laboratuvarları, fotoğraf ve kurgu atölyeleri, film plato ve stüdyoları, 10.000 ve 3.000 kişi kapasiteli iki amfi tiyatro, tam olimpik kapalı ve açık yüzme havuzu, açık-kapalı spor sahaları, fitness salonu, birçok akademik ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan 5 yıldızlı Marma Hotel İstanbul Asia ile çok sayıda konferans salonu ve kafeterya bulunuyor.

 

Mezunların kariyer takibi için yaptığınız çalışmalar nelerdir?

Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın hem akademik gelişimleri hem de sosyal ve kültürel gelişimlerini ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmeleri konularında da kendilerini iyi yetiştirdikleri ortamı sağlamayı önemsiyoruz. Bu kapsamda Üniversitemizde, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi etkin olarak hizmet vermektedir.

 

Öğrenci odaklı öğretim açısından Maltepe Üniversitesi’ni nasıl değerlendiriyorsunuz?

Üniversitelerin başta gelen amacı “düşünme eğitimi” vermek, bilimsel düşünceyi çağdaş dünya görüşü olarak öğrencilerine sunmaktır. Çevresine duyarlı üniversite, oluşturduğu bilgiyi üretmesini, aktarmasını bilir; ayrıca her türlü sektöre aktarılan bilgi ve somut ürünleriyle yaşamı kolaylaştırır. Üniversiteler, ulusal karakterleri saklı tutup bilimin evrenselliği ilkesine bağlı kalarak toplumun bugününe ve geleceğine ilişkin projeler oluşturur; böylece toplumu çağın beklentileri doğrultusunda dönüştürmeye ve geleceğe taşımaya çalışır. Bütün bunlar, eğitimin ve bilimsel araştırmaların kaliteli olmasıyla gerçekleşebilir ancak.

 

Maltepe Üniversitesi olarak uygulama alanlarımızla öğrenci merkezli eğitim sistemini benimsemekteyiz. Öğrencilerimiz aldığı kuramsal bilgileri, hareket atölyesinde, film platolarında, fotoğraf atölyesinde, Mimarlık tasarım sınıfları ve Hangar’da, Mühendislik laboratuvarlarında, Sanal Mahkeme Salonunda, Kanser Kök Hücre Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Araştırma Merkezi’nde, Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde, Psikoloji Laboratuvarında, İnşaat Mühendisliği atölyesinde ve Uçak Teknolojisi Laboratuvarında pratiğe dökebilmektedir. Öğrencilerimizi sunduğumuz zengin uygulama alanlarıyla eğitimin merkezine almaktayız.

 

Uluslararası işbirlikleriniz ve uluslararasılaşma hedefiniz kapsamında neler yapmaktasınız?

Maltepe Üniversitesinin 27 ülkeden 108 üniversiteyle Erasmus anlaşması vardır. Bunun yanı sıra öğrencilerin talepleri doğrultusunda istedikleri Avrupa Birliği üyesi ülke üniversiteleriyle ikili anlaşma yaparak öğrencilerine eğitim ve staj imkânı sağlanmaktadır.

 

Maltepe Üniversitesi olarak öğrencilerimize çağın değişimlerini kavrama, yenilikçi, girişimci ve proaktif olma konusunda yol gösterici oluyoruz. Erasmus programları dışında alanında yetkin 20 Dünya Üniversitesiyle ikili anlaşmamız vardır ve her geçen gün yeni anlaşmalara imza atarak öğrencilerimize dünya yurttaşı olma fırsatı sunmaktayız.

 

Yurtdışından gelen öğrenci sayısını her geçen gün artıran Maltepe Üniversitesi farklı dillerin, farklı kültürlerin buluştuğu bir ortam olarak 2013’ten beri uluslararası öğrenci kongrelerine ev sahipliği yapmaktadır.

 

Uluslararası Bakalorya (IB) Organizasyonu kapsamında yaptığı çalışmalarla Dünya Okulu olarak 10 yılı geride bırakan Marmara Eğitim Kurumları gibi Maltepe Üniversitesi de uzun ve zorlu bir akreditasyon sürecinden geçerek IB Organizasyonuyla işbirliği yapmıştır. Maltepe Üniversitesi, Dünyanın ve Ülkemizin dört bir yanındaki IB okullarında görevli öğretmen ve yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak ve eğitimde uluslararası standartları yakalamak üzere IB ile işbirliği içinde çalıştaylar düzenlemek amacıyla, IB’nin Profesyonel Gelişim (PD) alanında akredite olarak IB Eğitimci Ağı (IB Educator Network – IBEN) üyesi olmuştur.  Ayrıca, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programıyla bağlantılı olarak, gerekli koşulları yerine getiren öğrencilere, Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik Sertifikası da verilmektedir.

 

Çeyrek yüzyıla yaklaşan tarihiyle, 1999-2000 Akademik Yılından beri lisansüstü programlarıyla da yirmi yılı geride bırakan Maltepe Üniversitesi bu bağlamda da programlarına her yıl bir yenisini eklemektedir. Beden Psikoterapisi Sertifikalı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıyla, Felsefi Danışmanlık Yüksek Lisans Programı 2019-2020’nin yenilikleri olarak dikkati çekmektedir.

 

Sanayi ile işbirliği kapsamında ne tür projeler yürütmektesiniz?

Maya Teknoloji Transfer Ofisi (MayaTTO), Maltepe Üniversitesi’nde üniversite–sanayi işbirliğini güçlendirmek ve bilginin teknolojiye dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

 

Ayrıca Maltepe Üniversitesi ve Teknopark İstanbul A.Ş. arasında 4 Mart 2019 tarihinde imzalanan “Arazi Tahsis Sözleşmesi” kapsamında inşası önümüzdeki yıllarda tamamlanıp faaliyete geçmesi planlanan Maltepe Üniversitesi’ne ait ofislerle birlikle öğrencilere sektörle iç içe bir ortam ve yeni uygulama alanları sunulmuş olacak.

 

Öğrencilerinize sunduğunuz burs ve benzeri kolaylıklar hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Üniversitemizde “YÖK Bursları”, “Maltepe Bursu” ve “Yurt ve Yemek Bursu”, “IB Bursu” ve en az bir yıl öğrenim görmek koşuluyla da “Başarı Bursu” olanakları mevcuttur. ÖSYM tam burs ve indirimleriyle birlikte, burs ve indirimlerden yararlanan öğrenci oranımız, toplam öğrenci sayımızın % 55’ini kapsamaktadır.

 

Yeni öğretim yılı hedefleriniz nelerdir?

Maltepe Üniversitesi olarak hedefimiz kurulduğumuz yıl 1997’den itibaren öğrencilerimize mezun olduklarında “iş arayan değil; iş için aranan eleman” niteliğini kazandırabilmek olmuştur. 2019-2020 Akademik Yılında yetkinlik bazlı eğitim sistemi esasına dayalı olarak öğrencilerimize 21. yüzyılın yetkinlik ve becerilerini kazandırarak niteliklerini arttırmaya yönelik çalışmalarımız ile bu geleneği devam ettireceğiz.