RÖPORTAJ — 1 Ekim 2019 at 20:57

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI SİMONE KASLOWSKİ: GÜÇLÜ VE YARATICI BİR STARTUP EKOSİSTEMİNE İHTİYACIMIZ VAR!

 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski; “Enflasyonu düşürmeyi başarır ve düşük seviyelerde kontrol altına alırsak kimse kurun seviyesini her an izlemek zorunda kalmaz” dedi.

 

Ekonomideki son dönem verilerini ve gidişatı değerlendiren Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, gelişmelere bakıldığında “iyiye doğru bir gidiş var” demek için yolun başında olunduğunu söyledi.

 

Simone Kaslowski, göstergelerdeki iyileşmenin objektif bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ileriye dönük yatırımlara dair gelişmelerin önem taşıdığını, bunun gelecekteki büyüme ve istihdam yaratma kapasitesini etkileyecek kriterlerin başında geldiğini belirtti.

 

Makroekonomik reformlar hayata geçirilmeden, iyiye doğru kalıcı bir gidiş sağlamanın kolay olmayacağını savunan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, şunları kaydetti: “İşsizlik artmaya devam ediyor. Yüzde 5 civarında bir büyüme yakalayabilirsek, potansiyel büyümemize ulaşırız ve istihdam yaratabiliriz. Cari açık azalıyor, ancak bu açığın azalma nedeni iç talebin aşırı daralması. Bizi endişelendiren bir başka nokta da ülkemizde toplam yatırım harcamalarının düşmesi… Yatırımlarımızı artırmazsak ekonomik büyüme hedeflerinin hiçbirini sağlayamayız. Enflasyonun düşürülmesi de çok önemli. Hedefimiz yüzde 5 iken yüzde 25 seviyelerini gördük. Nasıl oldu da hedefin 3-5 katına çıkabildik? Buna bir daha izin vermemeliyiz. Yüksek enflasyonun ne derece zarar verici olduğunu hepimiz gördük. Bu ortamda dünya konjonktürü bize bir çözüm penceresi açıyor. Bu fırsatı değerlendirmeli, borçlanma maliyetleri düşerken ev ödevimizi tamamlamalıyız.”

 

Simone Kaslowski, ekonomik anlamda katedilmesi gereken bir mesafe olduğunu dile getirerek; “Güven ortamını tesis edersek o mesafeleri katetmek için iş dünyası hazır” diye konuştu.

 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, döviz kuru gelişmelerine değinerek, burada öngörülebilirliğin önemli olduğunu, aşağı ve yukarı yönlü her türlü oynaklığın problem yarattığını ifade etti.

 

Dalgalı kur rejiminde kur seviyesinin piyasa tarafından belirlendiğini anlatan TÜSİAD Başkanı Kaslowski; “Burada bazı oynamalar elbette olacaktır. Aşırı oynamalarda ise Merkez Bankasının gereğini yapacağını düşünüyoruz. Şu anda ihracatımız ekonomimizi sürüklüyor. Kurdaki düşüş, döviz borçluları açısından pozitif gelebilir ama bu ihracatçıları yaralayabilir. Burada beklentimiz oynaklığın azalması” değerlendirmesinde bulundu.

 

Simone Kaslowski, TÜSİAD olarak döviz kurunu değil, enflasyon ve büyümeyi takip ettiklerini vurgulayarak; “Enflasyonu düşürmeyi başarır ve düşük seviyelerde kontrol altına alabilirsek kimse kurun seviyesini her an izlemek zorunda kalmaz. Dalgalı kur rejiminin uygulandığı ve enflasyon hedeflemesinin olduğu bir ülkede döviz tahmini tartışmak da doğru değil diye düşünüyoruz. Enflasyon hedefi sıkı sıkıya tutturulduğunda kur tahmin etmeye gerek kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

 

Türkiye ekonomisinin önündeki fırsat ve risklerden de bahseden TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, şunları söyledi: “Türkiye rekabetçi, güvenli, öngörülebilir iş ve yatırım ortamını geliştirebilirse tarım, alternatif turizm olanakları, genç ve eğitimli nüfusu, girişimci ruhu ile bugün için tahmin dahi edilemeyen büyüme ve kalkınma seviyelerini yakalayabilir. TÜSİAD olarak ana hedefimiz rekabetçi bir ekonomi. Bunun gerçekleşmesi için fırsatlar olduğunu görüyoruz. Küresel ortam, bize kendi ekonomimizdeki sorunları çözmek ve reformlarımızı yapmak için bir zaman aralığı veriyor. Bu zamanı çok iyi kullanmalıyız. Teknolojik dönüşüm hızla devam ederken biz hala eğitim, yargı, vergi reformlarını yapamamış bir ülke olamayız. Bir yandan yeni teknolojileri yakalamaya çalışırken bir yandan da yapısal sorunları çözmeliyiz ki bizi aşağı çekmesinler. Bu yeni küresel ekonomide güçlü ve yaratıcı bir startup ekosistemine ihtiyacımız var. Bu ekosistemin ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitim sistemimiz, hukuk sistemimiz, vergi sistemimiz, finansman sistemimiz var mı? Yurt dışında bunları kurmuş rakipleri yakalamak için bu zamanı çok iyi değerlendirmeliyiz. Yoksa gençlerimiz ve hatta startup’larımız kendilerine bu ortamı sağlayan yerlere yönelebilirler.”

 

YENİ EKONOMİ PROGRAMI İÇİN TÜSİAD’DAN HÜKÜMETE 5 TEMEL SORU:

 

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Türk ekonomisindeki kırılganlıkların devam ettiğini belirterek önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen YEP’in içeriğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

 

Küresel ekonomideki son gelişmelerin Türkiye’ye kırılganlıklarıyla baş etme zamanı tanıdığını söyleyen Simone Kaslowski; “Sorulara inandırıcı cevaplar veren, kendi içinde tutarlı bir programa ihtiyaç var. Söz verilen reformların yapılması ve hedeflerin gerçekleşme oranı programa duyulan güven ve inandırıcılığı etkileyen bir faktör” dedi.

 

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski; “Son birkaç yılda yaşadığımız finansal dalgalanmalardan sonra güvenin geri gelmesi için uzun vadeli bir istikrar programı lazım” dedi.

 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, YEP için şu 5 temel sorunun netlikle cevaplanması gerektiğinin altını çiziyor: “1-Enflasyon nasıl düşecek?, 2-Bütçe açığı nasıl kontrol altına alınacak?, 3-Yüksek dış borç nasıl azaltılacak?, 4-Reel sektörün rekabet gücünü artırmak için ne yapılacak?, 5-Hangi yapısal reformlar, ne zaman yapılacak? Bu sorulara inandırıcı cevaplar veren, kendi içinde tutarlı bir programa ihtiyaç var. Programda bahsedilen politikalara uyulması, söz verilen reformların yapılması ve hedeflerin gerçekleşme oranı programa duyulan güven ve inandırıcılığı etkileyen bir faktör. Geçmiş yıllarda özellikle reform kısmında bahsedilen, özel sektörün beklediği pek çok reform maalesef yapılamadı.”

 

“TÜRKİYE’NİN KALKINMASINDA İSTANBUL’UN ÇOK ÖNEMLİ BİR ROLÜ VAR”

 

İstanbul’un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sendikalar, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve iş birliği içinde çalışmasını önemsediklerini anlatan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, yeni dönemde iş dünyasının üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

 

Simone Kaslowski, İstanbul’un Türkiye ekonomisinin üçte birini temsil ettiğini, sanayi ve ekonominin tamamına yakınının da İstanbul’da yönetildiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin kalkınmasında İstanbul’un çok önemli bir rolü var. İstanbul’un akıllı şehre dönüşmesi konusu gündemde. Akıllı kent konusunda İBB’nin yapacağı çalışmalarda nasıl bir katkı sunabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın İmamoğlu’nun gündeme getirdiği kreş konusunu da görüşme imkanı bulduk. Kadınların çalışma hayatına katılımı için çocuk bakımı konusu çok belirleyici. Kreşlerin yaygınlığı ve ekonomik olarak erişilebilirliği yeterli değil. Kreşlerin yaygınlaştırılmasına yönelik TÜSİAD raporunu da kendisiyle paylaştık. İstanbul’un kalkınması sürecinde diyalog ve iş birliğine devam edeceğiz. Öte yandan Sayın İmamoğlu kapsayıcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi çok önemli taahhütlerle geldi. Bu taahhütlere bağlı kalınması Türkiye ekonomisi için de yol gösterici olacak.”