Genel — 1 Eylül 2021 at 18:45

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDÜLKADİR USLU: “TÜRKİYE’DE EN ÇEVRECİ İKİNCİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DENİZLİ OSB”

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDÜLKADİR USLU

TÜRKİYE’DE EN ÇEVRECİ İKİNCİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DENİZLİ OSB!

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu, “2008 yılında Ülkemizdeki tüm OSB’ler arasında Çevre ve Orman Bakanlığı’nca düzenlenen “En Çevreci OSB” yarışmasına 24 OSB katılmıştır. Bunların arasında Bölgemiz Türkiye 2’ncisi olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’nca ‘ÇEVRE BERATI’ ile ödüllendirilmiştir” dedi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi 24.01.1975 tarih ve 7/9359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile resmen kurulmuştur. Bölgemiz 4562 sayılı “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu”na tabidir.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Denizli’ye 18 km. mesafede Denizli–Afyonkarahisar karayolu üzerinde, tarıma elverişli olmayan ve sınai yerleşim için uygun bir yer olarak seçilen bir arazi üzerinde 1982 yılında kurulmuştur.

2020 yılında Islah OSB, Bölgemiz sınırlarına dâhil edilerek toplam alan 5.179.480 m²’ye ulaşmıştır. Bölgemizde üretim yapan sanayi tesislerinde yaklaşık olarak 30.000 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede büyüklükleri 5.000 m² ile 110.000 m² arasında değişen toplam 213 adet sanayi parseli mevcuttur. Ayrıca sanayicilerimizin yıllık ihracat miktarı 1 Milyar USD civarındadır.

Denizli Organize Sanayi Bölgemizde kurulmuş olan sanayi tesislerimizin bazı teknik ve sosyal ihtiyaçları ile Bölgemizin kendi idari işlerinin yapılabileceği bir kompleks olarak sosyal tesis binalarında;

 • Bölge Müdürlüğü İdari Binası & Konferans Salonu
 • Arıtma Tesisi
 • İtfaiye
 • Gümrük Müdürlüğü,
 • Gümrük Antrepo
 • Denizli OSB Teknik Koleji (DOSTEK)
 • Ticaret Merkezi (18 işyeri),
 • Jandarma Karakolu,
 • 112 Acil Sağlık İstasyonu,
 • Pamukkale Üniversitesi Semt Polikliniği
 • Eczane
 • PTT Binası,
 • Kreş
 • Camii
 • Kafeterya bulunmaktadır.

 

Denizli OSB sınırları içerisindeki işletmelerden oluşan evsel ve endüstriyel nitelikli tüm atık sular birleşik kanal (evsel+endüstriyel) sistemiyle, yağmur suları ise ayrı bir kanalla toplanmaktadır. Bölgeden atıksuların arıtılarak deşarj edildiği yer kuru dere yatağı olan Sarıçay olup, burası alıcı ortam özelliği taşımaktadır.

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ve halen işletilmekte olan Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’nin amacı bölgemizde yer alan Sanayi kuruluşlarından kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların arıtılarak 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği standartlarında deşarj etmektir.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı tarihinde Şubat–1997 tarihinde başlamış ve 31.12.1997 tarihinde tamamlanmıştır. Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi 42.000 m³/gündür. Arıtma Tesisi fiziksel (mekanik), kimyasal, biyolojik arıtma ile çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

Arıtma tesisi çıkış suyu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen üst sınır değerlerinin altında olup, deşarj izni ve Arıtma Tesisi Belgesi Çevre Bakanlığı’ndan alınmıştır. 2008 yılında Ülkemizdeki tüm OSB’ler arasında Çevre ve Orman Bakanlığı’nca düzenlenen “En Çevreci OSB” yarışmasına 24 OSB katılmıştır. Bunların arasında Bölgemiz Türkiye 2’ncisi olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’nca “ÇEVRE BERATI” ile ödüllendirilmiştir.

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birimler (Arıtma Tesisi, İnşaat Kontrol, Elektrik İşletme, Doğalgaz İşletme, İtfaiye, Güvenlik, İşyeri Hekimi) ile sosyal tesisler, DOHAŞ Antrepo, Mesleki Eğitim Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu, OSB Camii, O.S.B. Teknik Koleji ve bünyemizde görevli taşeron firmalar, OSB içerisinde bulunan cadde-sokakları kapsayacak şekilde başvurumuz entegre çevre bilgi sistemi üzerinden (https://ecbs.cevre.gov.tr) yapılarak ilk etapta temel seviyede 24.12.2020 tarih, TS/20/B2/8/1 belge nolu “SIFIR ATIK BELGESİ” alınmıştır. Bundan böyle “Sıfır Atık Yönetmeliği”nde belirtildiği üzere sırasıyla gümüş, altın ve platin sıfır atık belgelerini almak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde “Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları Projesi (BESTÜ)” kapsamında tekstil ve deri işleme sektörleri için AB dokümanlarında yer alan deşarj standartları olan MET-İES (Mevcut En İyi Teknolojiler ile İlişkili Emisyon Seviyeleri)’lere uyum ve bu uyumun getireceği teknik sorumlulukların değerlendirilmesi, anket ve envanter çalışmaları yürütülmesi, MET Kontrol Listeleri’nin hazırlanması, tekstil ve deri işleme sektörlerinde faaliyet gösteren tesislerin ziyaret edilmesi ve tüm tesislerde anket çalışmaları gerçekleştirilmesi, MET uygulama düzeyinin belirlenmesi ve MET bazlı emisyon seviyelerinin karşılanma durumunun tespit edilmesi, ihtiyaç duyulan MET uygulama maliyetine ilişkin veri toplanması ve yasal gerekliliklere uyum için beklenen sektörel maliyet aralığının belirlenmesi, alternatif proses uygulamalarının tespit edilmesi, konu ile ilgili çalıştay ve eğitimler düzenlenmesi ve Taslak Sektörel Temiz Üretim Uygulama Tebliğleri hazırlanmasında Denizli OSB’de faaliyet gösteren özellikle boyahane işletmelerinde çalışmalarda bulunulmuştur.

Sanayicilerimizin girişimci ruhuyla Denizli’nin bir sanayi kenti olmasına öncülük eden Bölgemiz, kentteki ekonomik ve sosyal gelişmelerde aktif bir rol oynarken, üyelerimizin sorunlarına çözümler bulmaya, büyümeye ve üretmeye devam etmektedir.

OSB Yönetim Kurulumuzun çevreye olan hassasiyeti ile Bölge Müdürlüğümüzce çevre konusunda çalışmalarımız titizlikle özveri ile devam etmektedir. Atıksu arıtma tesisinden arıtılarak 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen standartların altında alıcı ortama deşarj edilen arıtılmış atık suları ileri arıtma teknolojileri ile geri kazanarak tekrar sanayide ve/veya tarımda sulama suyu olarak kullanarak “Sıfır Deşarj” hedeflerimiz doğrultusunda Arıtma Tesisi Müdürlüğümüzce fizibilite çalışmalarına başlanılmıştır.

Bölge Müdürlüğümüzce kurulması planlanan söz konusu “YENİ MERKEZİ ATIKSU & İLERİ ARITMA TESİSİ” ile Denizli Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde ve dışında yer alan sanayi kuruluşlarından kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması için kurulacak birinci etap arıtma tesisinde, 11 Ağustos 1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2872 sayılı “Çevre Kanunu”’na bağlı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY)” Tablo 19’da belirtilen deşarj standartları yerine, Denizli OSB Müdürlüğünce belirlenen standartlar esas alınacaktır.

Bölge Müdürlüğümüzce deşarj standartların belirlenmesinde en büyük etken, Firmaların; LCW, ZARA, Marks & Spencer, George, H&M vb. markalarla çalışabilmek adına girmek zorunda oldukları audit denetimlerinde, denetçi firmaların deşarj standartlarının limit sınır değerlerini daha düşük talep etmeleri ve uluslararası güvenilirliği ifade eden bir ekolojik kalite markası olan “Eko-Teks” belgesini alabilmesi için düzenlenmiştir. Bu standart (Eko-Teks), insan ekolojisi açısından şüpheli zararlı maddelerin analizlerini içermekte ve sınır değerler öngörmektedir.

İkinci etapta ise arıtılmış atıksuyun uygun ileri arıtma teknolojileri uygulanarak suyun geri kazanılması planlanmaktadır. İleri arıtma ile kazanılan su işletmelerde tekrar herhangi bir işlem yapmadan direk proses suyu olarak kullanılabilecek özellikte olacaktır. Böylelikle tekstil sektöründe suyun kaynağında kullanımının azaltılarak kirliliğin minimize edilmesi hedeflenmektedir.