MAKALE — 1 Ekim 2018 at 20:36

SİSTEMATİK İŞ BİRLİĞİ KAZANDIRIYOR!

PSİKOTERAPİST ŞEYDA BETÜL KILIÇ

İş dünyasında başarı ve mutluluk korelasyonu çok belirgin bir öneme sahiptir. Yaptığınız işi iyi yönetebilme, analiz ve sonuç ilişkisinden tatmin olma ile başarılı bir iş hayatınız olabilir. O halde işte mutluluk, işte başarı için doğru motivasyondur. Mutlak iş başarısını, içsel tatmin ve memnuniyetten izole edemeyiz. Dünyada var olan veya olagelmiş tüm sektörler, kaynak oluşturma, hedefler belirleme, ekip olma, yönetme, uyum sağlama gibi alanlarda farklı parmak izleri ahenkli sonuçlar beklemektedir. İş dünyasında başarılı olmanı yolu, kişisel farklılıklara rağmen iş birliği kurabilme, fonksiyonel iletişim, özyönetimden geçiyor. Dünya ekonomisi, bütün sektörlerde daha az zaman da daha başarılı olmanın yollarına kayda değer sermayeler harcamaktadır. İstihdam, pazarlama, insan kaynakları gibi departmanlarına harcanan kaynaklar, üretim kalitesini belirlemektedir.

 

Bu bölümde ‘’Enneagram’’, kişilik analizi ve raporlandırma yöntemine değineceğim. Ennneagram bize, insanın kendi potansiyelini, zayıf ve güçlü yönlerini fark etmesini sağlar. İnsanlık kadar eski, ezoterik bir bilgi aktarımıdır. Enneagram enstitüleri, tüm dünyada, iş hayatında kişisel ve şirketler bazında velimliliği artırmaya yardım eder. Enneagram Kişilik Tipleri Metodolojisi kullanılarak kişinin, kendisini ve çevresindeki kişileri tanımasını, farklılıkları anlamasını ve yönetebilmesini, böylelikle kişiler arası ilişkilerini geliştirmesini sağlamak hedeflenmektedir. Enneagram metodolojisine göre, 9 ana mizaç yapısından biri ile dünyaya geliyoruz. Doğuştan getirdiğimiz yönelimlerimiz, yaşamdaki, dolayısıyla da iş dünyasındaki konumumuzu belirliyor. Enneagram, birçok bilinen şirket tarafından kullanılıyor. Farklılıkları yönetme, verimi artımaya etki eden ekip uyumu çalışmaları, üretim karına dolaylı katkı sağlamaktadır.

 

Enneagram uluslararası birçok şirketin ve gizli servislerin de eğitimlerinin bir parçasıdır.
CIA, FBI ve Alman ordusunun özel görevli personellerinin yetiştirilmesinde enneagram eğitimi yer almaktadır. Aralarında Apple, Motorola, Google gibi pek çok Amerikan şirketinin de bulunduğu dünyanın en gelişmiş şirketleri personel seçiminde ve satış-pazarlama çalışmalarında enneagram modelini kullanmaktadır. Çatışma yönetimi konularında da enneagram oldukça başarılı bir metot olarak şirketlerin her geçen gün daha çok başvurdukları bir kaynak haline gelmiştir. Enneagram siyasal iletişim uygulamalarının önemli bir parçası olmuştur.

Bu alanda lider eğitiminde, seçim çalışmalarında yer almaktadır. Sanat ve kültür konusunda oyuncu seçiminden, senaryo yazım aşamasında karakterlerin oluşturmasına kadar kullanım alanı geniştir. Örneğin dünya da izlenme rekorları kıran Lost TV dizi gibi. Reklamcılık, tüketici psikolojisi, spor yöneticiliği özellikle teknik direktörlük ve koçluk gibi alanlarda enneagram sistemi kullanılmaktadır. Enneagram, davranış örüntülerimizi analiz edip anlamlandırır.

 

Bir örnek verecek olursak, 8 mizaç yapısı liderliğe kolay uyumlanır ve yönetilmekten çoğu zaman rahatsızlık duyabilir. Aynı ekibin içinde birden fazla 8 mizaç tipine sahip çalışanın olması, ekip ahengini bozabilir. Aynı şekilde analiz ederek ikna olan 5-6 mizaç tipleri, raporlandırma, kollektif çalışma konusunda çok başarılıdır. 1 mizaç tipi, bulunduğu şirket, ekip içinde ne olursa olsun, en doğru kararların alınıp alınmadığını kontrol edecektir, misyon ve dürüstlüğe herkesten fazla önemseyecektir. 2 mizaç tipi, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti konusunda çok yeteneklidir. 3 mizaç için, bir işletmede, pazarın talepleri, motivasyon, performans, sonuç, kar, satış başarısı ilk sıradadır. 4 mizacı, bir işletmenin ruhunu temsil eder. Kültürel değerler, stil oluşturma, kalite, orjinallik, sıradışılık, gizem, özgün tasarım yönelimi ile işletmeye farklı bir vizyon kazandırır. 7 mizacı, , heyecan verici plan ve projeler, geleceği hayal etme konularında nitelikli katkıları sağlar.  Tip 9, en huzur veren tip olarak, aynı zaman da uyum, takım ruhu, iş birliği, rutin bürokrasi, diplomasi becerilerine sahiptir.