MAKALE — 3 Temmuz 2020 at 20:27

KORONAVİRÜSÜN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ-1

SERA-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gaye Neslihan Budaklı

KORONAVİRÜSÜN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ-1    

Koronavirüs salgını, tüm canlıların sağlığının birbirleriyle bağlantılı ve bir bütün olduğunu bize tekrar hatırlattı. Başlarda küresel bir sağlık sorunu olarak görülen Kovid-19, artık ekonomik, sosyal ve siyasi boyutlarıyla daha çok konuşuluyor ve salgının etkilerini tüm sektörlerde yaşayarak deneyimliyoruz.

Salgının büyümesini önlemek ve bilinmezliği ile başa çıkabilmek adına tüm dünyada tedbirler hızla alındı. Tabi bu tedbirler bütün sektörlerde üretimin aksamasına neden oldu. Tarım faaliyetlerinin ve gıda zincirinin aksamaması için, çiftçilere ve tarımda çalışan işçilere pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlamalarda bazı muafiyetler getirildi.

Kovid -19 tüm dünyayı etkisi altına aldığından, hastalığın aşısı bulunana kadar bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’ de tedbirleri sürdürmek zorunda kalacaktır. Kademeli geçişler söz konusu olsa da hem tarımda hem de sanayide çalışanlar sürekli bir risk ve tedirginlik içinde olacaktır. Bu durum da üretimi ve verimliliği kötü etkileyecek gibi görünmektedir.

Öte yandan resmi makamlar salgın nedeniyle gıda krizi yaşanmayacağını, tarım ve gıda sektöründe olumsuz etkilerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtiliyor. Tarımda üretimin aksaması, gıda tedarik zincirinin bozulması, insan sağlığı ve beslenmesinde salgın kadar büyük bir tehlike olduğunu ve tarımın ülkelerin ekonomisi ve sıralamasında ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.  Çiftçilerin ve tarımda çalışan işçilerin can güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin, koruyucu önlemlerin alınması,kovid-19 testlerinin yapılması , gerekli izolasyonların sağlanarak güvenli çalışma ortamının oluşturulması, güvenli gıda üretiminin sağlanması, ülke nüfusunun beslenmesi ve ekonomisi için oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Üretimin kontrollü olarak devam ettiği dönemde üreticinin karşılaştığı sorunların biriside lojistik sorunuydu. Kovid-19 nedeniyle Avrupa ülkeleri mart ayında hızla iç ve dış sınırlarını kapatmaya başladı. Bu durum kıta içinde yüksek derecede entegre olan gıda zincirinde tedarik sorunlarına neden oldu. Salgın, özellikle taze meyve ve sebze gibi daha hızlı bozulabilecek ürünlerle birlikte diğer gıdalara yönelik lojistik sorunlar ve kaygılar doğurdu. Pek çok Avrupa ülkesinde temel ürünlere erişim sıkıntıları yaşanmasıyla bu alanda yeni adımlar atıldı. AB ülkelerinin, özellikle temel ihtiyaçları taşıyan tırların geçişlerini kolaylaştırmaya ve hızlandırmaya başlamasıyla sorun bir derece giderilebildi.

Koronavirüs Pandemisi ile Mücadele Kapsamında Alınan Tedbirler arasında, kovid-19’un tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık tedbirleri, tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliğinin sağlanmasının yanında, Hazineye ait tarıma elverişli atıl arazileri, çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ederek üretime kazandırma da yer alıyor.

Türkiye, salgının gecikmeli başladığı ve bu ülkelere göre daha iyi yönetildiği önemli bir tarım ülkesi olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle Türk tarım ve gıda sektöründeki gelişmeler hem Türk halkı hem de dünya toplumları açısından önemlidir. Ülkelerin gıdada kendilerine yeterli olmak için tarımsal desteklemeleri artırması ayrıca yerli tarımı canlandırması da kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Tarımsal üretimde çeşitli dijital teknolojilerin kullanımının hız kazanması ve gıda tedarik zincirlerinin kuvvetlendirilmesi öngörülüyor.