Genel — 7 Ekim 2020 at 20:14

SÜTAŞ: ‘ÇİFTLİKTEN SOFRALARA’ İŞ MODELİMİZİN ÖZÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VAR

Sütaş, 2019 yılı boyunca gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını ve kaydettiği gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, “Dünyamız iklim değişikliğinin yol açtığı küresel ısınma ve doğal kaynakların hızla tükenmesinin yarattığı tehditlerle mücadele etmeye çalışırken, bu sene başında ortaya çıkan salgın her birimizi pek çok açıdan ciddi biçimde etkiledi. Bu süreç, çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakmak için hiç gecikmeden, hep birlikte ve daha büyük bir inançla mücadele etmemiz gerekliliğini bir kez daha hatırlattı. ‘Sürdürülebilir bir dünya’ hedefinin, devletlerin, tüm kurumların ve bireylerin ortak amacı olması artık kaçınılmaz hale geldi. Bu evrensel amaç doğrultusunda sürdürülebilirliği, kurumsal kültürümüzün ve ‘Çiftlikten Sofralara’ iş modelimizin özüne yerleştirdik. Mutlu ve sağlıklı bireyler, refah içinde bir toplum ve temiz bir çevre hedefiyle, sütün iyiliğini ve bereketini yaymak için 45 yıldır tutkuyla çalışıyoruz” diye konuştu.

Sütaş, Tesisleri’nin elektrik ihtiyacının %80’ini çiftliklerinin gübrelerinden karşılıyor

Yılmaz, “Sütaş’ın üç entegre tesisinde de biyogaz, elektrik ve gübre üretimi yapılıyor. İneklerimizin gübreleri ve diğer tüm organik atıkları işleyip yenilenebilir enerjiye dönüştürerek; elektrik, sıcak su ve buhar elde ediyoruz. Tesislerimizin kullandığı elektriğin %80’ini ürettiğimiz bu yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Biyogaz tesislerinin çıktılarını da organik ve organomineral gübre olarak değerlendiriyoruz. Bu gübreler, sadece ürün verimliliğini artırmakla kalmıyor, toprağın organik yapısını güçlendirmesi açısından da önem taşıyor. Her yıl 62 bin ton organik gübre ile 50 bin dekar toprağı daha verimli hale getiriyoruz” dedi.