MAKALE — 9 Ağustos 2021 at 23:56

KONUT SEKTÖRÜNDE MARKA OLMAK!

Düşler Atölyesi Medya Ajansı Başkanı Derya Filiz DALGA

KONUT SEKTÖRÜNDE MARKA OLMAK!

Her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektörü de gelişen pazar koşullarıyla son yıllarda önemli bir değişim yaşamaktadır. İnşaat sektörü ve özellikle konut üretimi ekonomiye ciddi katkısı olan bir sektördür. Fakat Türkiye şartlarında inşaat sektöründe ve özellikle konut üretiminde markalaşma çabalarının düşük, reklamların tek düze ve yetersiz kaldığını görmek mümkün. Özellikle, deprem kuşağında olan yer alan toplumun bilinçlenmesi, pandemi döneminin insan algısındaki konut değerlerini değiştirmesi ve buna bağlı olarak rekabetin hem yerel hem uluslararası boyutta artması gayrimenkul sektöründe de modern pazarlama stratejilerine geçişi zorunlu kılmıştır.

Sektörü kendi uzmanlık alanımız dâhilinde incelediğimizde; ciddi bir ‘Markalaşma’ ve ‘Tanıtım Sorunu’ göze çarpıyor. Bu sorun hem ulusal hem de uluslararası arenada konut satışlarındaki zorluklardan ve düşüşten rahatça anlaşılabiliyor. Böylesine bir sektör  stratejilerine müşteri odaklı pazarlama tekniklerine ağırlık vererek satış arttırıcı çabalarla ulaşabilir. Güvene dayalı olan gayrimenkul sektöründe uzun dönemli müşteri sadakati için markalaşma çabalarında imaj ve prestij için planlamalar yapılmalı ve uygulanmalıdır.

İnşaat sektörüne baktığımızda ise konut projelerinin, isimlerinin ve proje vaatlerinin fazlasıyla sıradan olduğu görülüyor. Tüm bunlara bir de ‘Marka Yönetimi’ olmadan çekilen reklam filmleri ve tanıtım çabaları eklenince işler tamamen zaman ve para kaybına dönüşüyor. Bizim uzmanlık alanımız olan ‘Bilinçaltı Markalaşma’ penceresinden baktığımızda, konut alımında müşteri ihtiyaç ve öngörüleri ya kullanılmıyor ya da yeterince araştırılmıyor. Özellikle lüks konut tüketimine yönelik üretim ile Türkiye’nin dış yatırım çekmesi adına önemli olan ve uluslararası beğeniye hitap etmesi beklenen konut projelerinde ortaya çıkan işler çok sönük ve sıradan kalabiliyor.

KONUT PAZARLAMASINDA MARKA OLMANIN AVANTAJLARINDAN FAYDALANIN!

Marka, üretici ya da satıcı işletmenin ürünlerinin kimliği ve rakip mallardan ayırt edici simgesi ve ismidir. Markalaşma da artık literatürümüzde sürekli duyduğumuz bir terim olarak yer almaktadır. Yakın geçmişten itibaren markalı konutların Türkiye’de daha fazla tercih edilmeye başladığını görebiliyoruz ve Türkiye’de ‘markalı konut’ kavramının giderek yerleştiği ve kabul gördüğü anlamına geliyor.

Markalaşma, yerel ve uluslararası pazarlarda önemlidir. Özellikle rekabetin olduğu pazarlarda markanın benzer ürün ya da hizmet sunan firmalardan ayırt edici özelliğini öne çıkarır. Güven verir.

Ülkemizde bahçe, vadi, şehir, orman vs. isimler ile benzerlerinden ayırt edilemeyen mimariler maalesef marka fiyatına satılamıyor. Bu yüksek kalitedeki üretimler sadece malzeme fiyatı, işçilik ve arsa fiyatlarına endeksli oluşan bir ‘Meta Fiyatına’ göre değer kazanmaya çalışıyor. Hâlbuki konut üretiminde ‘Markalaşma’; konutları Meta olmaktan çıkararak konutun marka değerini yansıtacak fiyatlara ulusal ve özellikle uluslararası arenada pazarlanabilirliğini sağlayacaktır. Böylelikle hem inşaat sektöründeki firmaların gelirleri artabilir hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlayan bu sektör milli üretimin önemli kilometre taşlarından biri olmayı sürdürebilir.

Ülkemiz pazarında  da bazı yerel ve uluslararası işletmeler markalaşmaya gitmiş, fakat bütünleşik bir çalışma gerektiren marka gerekliliğini yerine getirememiştir. Marka, bir işletmenin ürün ve hizmetlerini diğer işletmenin ürün ve hizmetlerinden ayırt eden sembol, isim, logodan ziyade kalite ve güven sunabilmelidir. Firmayı markalaşmaya götüren faaliyetlerden sadece bir kaçını gerçekleştiren ve marka gerekliliğini benimsemeyen işletmeler markalaşma sürecini gerçekleştirememiş ve markalaşamamış demektir. Daha çok, müşteri ve hedef kitle odaklı stratejiler geliştirilmelidir.

İşin özünde ön plana çıkarılacak özellik iyi belirlenmeli, tüketicinin ilgisini çekmeyecek, tüketiciyi soğutacak, markayı farklı olmaktan çok sıra dışı yapacak ya da çok geniş olup da mesajı silikleştirecek bir özellikten kaçınılmalıdır. Ardından yapılması gereken ise doğru iletişim kanallarını kullanarak doğru şekilde kurgulanmış mesajı hedef kitleye iletmek olacaktır.

Bahsedilenler ışığında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki yatırımcı markalaşma sürecinde markanın piyasadaki konumundan ne derece etkilenirse, yani marka yönetimindeki başarı ne denli ise, marka o oranda büyümeye devam eder. Marka büyümeye devam ettikçe de mevcut şirket markalaşma yolunda piyasada daha önemli bir yere sahip olur.