GÜNCEL — 8 Eylül 2013 at 22:18

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ; “TÜRKİYE’Yİ ÖRNEK ALIN”

Dr M. ChanDünya Sağlık Örgütü 2013 yılı Küresel Tütün Kontrol Raporuna göre Tütün kontrolünde dünyanın en ileri ülkesinin Türkiye olduğu açıklandı. Raporda diğer tüm ülkelerin Türkiye’yi örnek almaları ve yakından izlemeleri tavsiye edildi.

Dünya genelindeki 195 ülkenin tütün kontrolü politikalarının değerlendirildiği raporda, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrol Politikalarının tümünü yerine getiren ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğu, 6 politikanın 4’ünü yerine getirebilen ülke sayısının ise ne yazık ki sadece 3 (Brezilya, İran ve Panama) olduğu açıklandı. Raporda Türkiye’ye önemli bir bölüm ayrılarak, yapılanlar ve Türkiye’den alınması gereken dersler ayrıntılı olarak bir şekilde anlatıldı.

2007 yılından bu yana tütün kontrolünde önemli gelişmelerin olduğuna yer verilen raporda, ancak tütün endüstrisinin vahşi pazarlama stratejileri nedeniyle istenilen noktanın henüz daha uzağında olunduğu ve küresel tütün kontrolü hedeflerine ulaşılabilmesi için, diğer ülkelerin Türkiye’yi örnek almaları ve izlemeleri gerektiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi’nden yapılan açıklamada ise bu önemli halk sağlığı probleminde, tütün endüstrisinin tüm karşı çabalarına rağmen, ülkemizi dünyanın bir numarasına taşıyan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından diğer ülkelere örnek gösterilmesinde katkısı olan tüm şahıs ve kurumlara teşekkür edildi. Raporda Türkiye’deki tütün politikalarının tarihçesine yer verilirken, en son 2008 yılında yapılan düzenlemelerin de detayları paylaşıldı.

Tütün politikalarında Türkiye’yi başarıya ulaştıran ve diğer ülkelere de tavsiye edilen temel düzenlemeler ise şöyle;

1-Sigara bırakmanın teşvik edilmesi ve sigara bırakma merkezlerinin kurulması,

2-Sigara paketlerindeki uyarıların yaygınlaştırılması,

3-Tütün mamullerinin reklam, sponsorluk ve promosyon çalışmalarının yasaklanması,

4-Kamu spotları,

5-Tütün ürünlerinde vergilerin artırılması.