YÖNETMENİN AJANDASI — 31 Mayıs 2021 at 19:32

Yönetmenin Ajandası: HAZIRLANAN BÖLGE BAZLI RAPORLAR, COVID-19 SONRASI HIZLI TOPARLANMAYI SAĞLAYACAK!

Business News Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bayram TAVŞAN

HAZIRLANAN BÖLGE BAZLI RAPORLAR, COVID-19 SONRASI HIZLI TOPARLANMAYI SAĞLAYACAK! 

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları ile iş birliği içinde yürütülen “COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” kapsamında temel ekonomik sektörler için bölge bazlı raporlar hazırlandı. Makine, tekstil, gıda, otomotiv ve lojistik olmak üzere beş kırılgan sektörün COVID-19 krizinden nasıl etkilendiğini ortaya koyan 25 adet bölge bazlı sektörel rapor, Türkiye’de özellikle üretimdeki sektörlerin krizden etkilenmelerini azaltmak ve gelecekteki krizlere dayanıklı olmalarını sağlamak için bir yol haritası niteliği taşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; “Bir sağlık krizi olmanın çok ötesine geçen COVID-19 salgınının etkileri, hayatın her alanında ve dünyanın her köşesinde hissediliyor. Ülke ayırt etmeyen bu salgın, tüm insanlık için bir tehdit. Dolayısıyla sorunun çözümü de küresel bir bakış açısını, global iş birliklerini gerekli kılıyor. Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde uygulanan, Japon Hükümeti tarafından finanse edilen bu çok taraflı proje, küresel salgın ile mücadelede uluslararası iş birliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Salgının etkilerinin çok boyutlu bir yaklaşımla ele alındığı projede kırılgan sektörlerin toparlanmasına katkı sağlayacak çok detaylı bölgesel analizler yapıldı. Geliştirilen bölge ve sektör bazlı bu analizler, politika yapım süreçlerimizde önemli bir girdi teşkil edecek” dedi.

Raporlar, sektördeki KOBİ’lerin salgından nasıl etkilendiklerini ele alarak bir mevcut durum analizi yapıyor ve sektörün daha iyi bir noktaya taşınmasına yönelik politika önerileri ile strateji ve eylemleri ortaya koyuyor. Katılımcı bir yaklaşım ile hazırlanan 25 adet bölge bazlı kırılgan sektör analiz raporlarının yanı sıra kırılgan sektörlerin ticari faaliyetlerinin devamlılığını desteklemek ve krizlerde tedarik zincirindeki aksamaları önlemek için kırılgan sektörlerdeki işletmeler için yeni pazar analizi ve ürün uzay analizi çalışması da gerçekleştirildi.

Hazırlanan raporların, pandemiden düze çıkış için bir yol haritası görevi göreceğine vurgu yapan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton; “Raporların, sektörleri ve üretimi yeniden şekillendirmeye yardımcı olacağına, iş birliğini güçlendireceğine ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda adımları hızlandıracağına inanıyoruz. Özellikle 17. Amaç olan ‘Amaçlar için Ortaklıklar’, tüm COVID-19 krizine yanıt ve düze çıkış çabalarımızın temelini oluşturmalı. Amacımız, kimseyi geride bırakmadan pandemiden daha iyi bir düze çıkışı birlikte başarmak. COVID-19’un uzun vadeli etkilerini en aza indirmek amacıyla düze çıkış önlemlerini desteklemek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Japon Hükümeti olarak Türkiye’ye uluslararası kuruluşlar aracılığıyla memnuniyetle destek sunduklarını ifade eden JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro ise şunları söyledi; “Özellikle COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesine destek vermekten büyük mutluluk duyduk. Bizler inanıyoruz ki, COVID-19’un ekonomiler, işletmeler ve çalışanlar üzerindeki etkisini azaltmak için önemli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu nedenle Türkiye’nin COVID-19’a karşı başlatmış olduğu hızlı yanıt çalışmalarını destekliyoruz ve gelecekte sürdürülebilir iş ve işletme yönetimi çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye’de kırılgan sektörlerin toparlanması, dayanıklılığın artırılması ve sürdürülebilir toplumlar oluşturulabilmesi için inovatif metotların geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz.”

Raporlarda her sektörün profili özetleniyor, salgının makine, lojistik, gıda, otomotiv ve tekstil sektörleri üzerindeki etkileri ele alınıyor, dünyadaki ve Türkiye’deki durum ortaya koyuluyor, küresel trendlerle birlikte anket çalışması ve odak grup toplantıları sonucunda elde edilen bilgilerin analizleri yer alıyor. Ayrıca kriz yönetimi, kaynak verimliliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına yer verilerek kimseyi geride bırakmadan düşük karbonlu ekonomiye geçiş de değerlendiriliyor. Her sektörün mevcut durumunu iyileştirmek ve COVID-19 salgını sonrası dönemde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları doğru bir şekilde karşılayabilmek amacıyla politika önerileri ile sektörlere özel strateji ve eylemler sunuluyor.

Hazırlanan raporlar; salgından sonra yeniden toparlanma, sektörleri ve üretimi yeniden şekillendirme ve bölgesel rekabet gücünü artırmada yol gösterici olacak.

Sevgi ve ışığın birlikteliği sizlerle olsun,