YÖNETMENİN AJANDASI — 1 Kasım 2021 at 14:00

HİBRİT ÇALIŞMA BAŞLIYOR, ÜCRETLERDE ORTALAMA YÜZDE 22’LİK ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR!

Business News Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bayram Tavşan

Business News Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bayram Tavşan

HİBRİT ÇALIŞMA BAŞLIYOR, ÜCRETLERDE ORTALAMA YÜZDE 22’LİK ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR!

Endeavor Türkiye ile girişimci şirketler için insan ve kültür konularında danışmanlık hizmetleri veren Talentmelon’un ortak yürüttüğü Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu, üçüncü defa yayınlandı. Araştırma için Türkiye’nin hızlı büyüyen 60 girişiminden veri alındı. Rapora göre katılan şirketlerin 56’sı 2022 yılında hibrit çalışmaya geçmeyi planlarken, 4’ü tamamen uzaktan çalışmayı benimseyecek. Öte yandan çalışanların yarısından fazlası tamamen uzaktan çalışmayı istiyor. Ayrıca evde ya da ofiste çalışmanın üretkenliği etkilemediğini düşünüyor. Hatta yüzde 94’ü evden çalışmanın ofiste çalışmaktan daha verimli olduğu görüşünde…

Hibrit çalışmayı uygulamayı düşünen şirketlerin çoğu haftanın 2-3 günü ofiste çalışmayı planlıyor. Bazıları şirketler ofisten çalışma gününü çalışanlarının kararına bırakırken, yüzde 15’lik bir kısım hangi günler ofise gelineceğine henüz karar vermemiş. Şirketlerin çoğu hibrit modelde, uzaktan çalışılan günler için şehir dışından çalışmaya izin veriyor. Öte yandan hibrit modelin çalışan bağlılığı konusunda kısmen ya da tamamen bir düşüşe sebep olacağını düşünen şirket oranı yüzde 46. Bu da şirketlerin hibrit çalışma modeline kendi istekleriyle değil çalışanlardan gelen talepte karar verdiklerini gösteriyor.

Şirketlerin çoğunun 2022’de enflasyon oranının üzerinde maaş zammı uygulayacağı öngörülüyor. 2022’deki tahmini maaş artışı ortalaması yüzde 22. Şirketlerin yüzde 87’si beklenen yıl sonu enflasyon oranından daha yüksek bir maaş artışı planı uygulayacak. 2021 yılı değerlendirildiğinde ortalama maaş artışı, şirketlerin planlarının üzerinde gerçekleşti. Şirketlerin 2021 yılı için maaş beklentisi yüzde 17 iken, planlı olmayan zamlarla birlikte yapılan artış yüzde 23’e yükseldi. Katılan şirketlerin yüzde 82’sinin ücretlendirme stratejilerini güncelleme planı var. Yüzde 44’ü yeteneği elde tutmak için ücret stratejisini gözden geçiriyor. Şirketlerin çoğu, çalışanlarının performansını, maaş artırma sürecinde göz önüne aldıklarını belirtse de çok az sayıda şirketin performans değerlendirme süreci var. Şirketin yüzde 88’i maaş artışlarının bireysel performansa göre ayrıştığını belirtirken, yalnızca yüzde 57’si performansı şirket veya takım hedeflerine göre değerlendiriyor. Geçtiğimiz seneki gibi, şirketler en yüksek maaşı yazılım geliştiricilere veriyorlar. Tüm yazılım geliştirme rolleri arasında ise en yüksek maaş; Veri Bilimciler, Yapay Zeka Mühendisleri, Kalite Kontrol Mühendisleri ve Mobil Geliştiriciler olarak sıralanıyor. Yazılım geliştirme tarafında seviyeler arasında da ciddi yükselmeler mevcut. Giriş seviye den 3 yıl deneyimli orta seviyeye geçişte maaşlarda yaklaşık iki kat artış olurken, giriş ve kıdemli seviyeleri arasında aynı rollerde yaklaşık iki buçuk hatta üç kat artış olabiliyor.

Şirketlerin %90’ı çalışanlarına tamamlayıcı ya da özel sağlık sigortası sunuyor. Pandeminin yarattığı farkındalıkla, bu oranda geçen seneye göre %19 artış gerçekleşmiş. Şirketler çalışanları için ruhsal sağlık desteği verme konusuna her geçen daha fazla önem veriyorlar. Katılan şirketlerin yüzde 50’si meditasyon, yoga, psikoterapi tipi destekler sağlıyor. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 35 idi. Neredeyse tüm şirketlerde prim ödeme modeli mevcut. En sık rastlanan uygulama, iyi performansı primle ödüllendirme. Şirketler çalışanlarına farklı prim ödemeleri sunarken en çok rastlanan prim türü, %67 oran ile performans primi. Satış rolleri olan şirketlerin, %84’ü de satış primi sunuyor. Şirketlerin %58’i çalışanlarına hisse opsiyonu sunuyor. Bu şirketlerin çoğu kritik rollere ya da yönetici rollerine bu planı sunarken, tüm çalışanlara bu planı sunan şirket sayısı 15. Çalışan gelişimi ve öğrenimini desteklemek için gelişim odaklı birebir düzenli görüşmeler yapılıyor. Şirketlerin %67’si yönetici-çalışan birebir görüşmeleri yaptığını, %68’si ise bu görüşmelerden çıkan sonuçların takibinin, yöneticiler tarafından düzenli bir şekilde yapıldığını söylüyor.

Başlangıç seviye rollerde kadın oranları, C seviyeye doğru ilerledikçe ciddi düşüşe uğruyor. Başlangıç seviyeden, C seviyeye giderken, ortalama kadın çalışan oranı %50 düşüyor. Teknoloji rollerindeki kadın oranı çok azken, teknoloji ekip lider pozisyonunda hiç kadın yönetici bulunmuyor. Yazılım geliştirme rollerinin yalnızca %18’ini kadınlar oluştururken, bu oran başlangıç seviye yazılım geliştirme rollerinde %25.Teknoloji ekibi lideri pozisyonlarında ise hiç kadın çalışan bulunmuyor. Kadın ve erkeğin aynı seviyede çalıştığı 83 rolün 50’inde, kadınlar ortalama %15 daha az maaş alıyor. Tüm rollere baktığımızda ise kadınlar, erkeklerden ortalama %8 daha düşük.

Sevgi ve ışığın birlikteliği sizlerle olsun,