YÖNETMENİN AJANDASI — 28 Şubat 2021 at 17:26

PANDEMİ ÖNCESİ KÂRLILIĞA DÖNÜŞ 2022’DE!

Business News Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

PANDEMİ ÖNCESİ KÂRLILIĞA DÖNÜŞ 2022’DE! 

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, farklı sektörlerden üst düzey yöneticilerin ekonomik görünüme ilişkin beklenti ve yakın vadeli planlarını inceleyen ‘23. Global Sermaye Güven Barometresi’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Kasım 2020 – Ocak 2021 ayları arasında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları; finansal hizmetler, telekomünikasyon, tüketici ürünleri ve perakende, teknoloji, medya ve eğlence, yaşam bilimleri, hastane ve sağlık hizmetleri, otomotiv ve ulaşım, petrol ve gaz, enerji, madencilik ve metal, ileri imalat, gayrimenkul, konaklama ve inşaat olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirket yöneticilerinin görüşlerini yansıtıyor.

Araştırmaya katılan yöneticilerin %23’ü kârlılığın pandemi öncesi seviyelere 2021 yılında geleceğini öngörürken, %44’ü pandemi öncesi kârlılık seviyelerine dönüşün 2022 yılında görüleceğini düşünüyor. Söz konusu beklentiler yöneticilerin ekonomik görünüme ilişkin geçen yıla göre daha iyimser bir duruş sergilediğini gösteriyor.

Büyüme fırsatları için en çekici bölge Avrupa!

Araştırmaya göre yöneticiler şirketleri için uluslararası büyüme planları yapıyor. Yöneticilerin %39’u Avrupa, %30’u Asya-Pasifik, %24’ü ise Amerika’nın gelecek 3 yıllık dönemde en büyük büyüme fırsatlarını sunacağını öngörüyor.

Büyüme beklentilerini riske atabilecek faktörlere bakıldığında yöneticilerin %29’u için pandemi etkileri en büyük tehdidi oluşturmayı sürdürüyor. Değişen küresel ekonomik ortam (%19) ve iklim değişikliği (%14) de büyüme karşısındaki diğer önemli tehditler olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte yöneticilerin büyük çoğunluğu (%81), jeopolitik zorluklar dolayısıyla geçen 12 aylık dönemde stratejik yatırım planlarında değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Bu grupta yer alan yöneticilerin %64’ü planlanan yatırımları erteleme kararı aldıklarını, %36’sı ise tamamen sonlandırdıklarını ifade ediyor.

İş dünyası dönüşüm sonrası büyümeye odaklanıyor!

COVID-19 pandemisi ve beraberinde getirdiği ekonomik şok, çok sayıda şirket için varoluşsal tehditler yarattı. Buna karşın üst düzey yöneticiler dönüşüme odaklanarak stratejilerini yeniden şekillendirdiler ve geniş kapsamlı değişiklikler gerçekleştirdiler. Bu cesur hamleler, büyüme fırsatlarını yakalamaya yönelik 2021 gündemlerinin ve iyimser yaklaşımlarının temelini oluşturuyor. Şirketler, pandemi öncesi performans seviyelerini yeniden yakalamakla birlikte geleceğe dönük gerekli yatırımları gerçekleştirmeyi planlıyor.

Küresel M&A faaliyetlerinde 2020 yılının ilk yarısında görülen sert düşüşün ardından, yılın ikinci yarısında toplam işlem değerinde 2,32 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaşılmıştı. Araştırma sonuçları M&A faaliyetlerindeki bu ivmenin gelecek dönemde devam edeceğine işaret ediyor. Yöneticilerin %59’u gelecek 12 aylık dönemde satın alma yapmayı planladıklarını ifade ederken, bu gruptaki yöneticilerin %65’i ürün portföyünü genişletmek ve yetkinlikleri geliştirmek amacıyla uluslararası alıma odaklanacaklarını belirtiyor. Finansal hizmetler, telekomünikasyon, teknoloji, otomotiv ve yaşam bilimleri M&A işlemlerinin en çok hız kazanacağı sektörleri oluşturuyor.

Sevgi ve ışığın birlikteliği sizlerle olsun,